----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

W wigilię Dnia Nauczyciela 300 pedagogów, członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, uczących na co dzień w polskich szkołach sobotnich, celebrowało swoje święto. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania czternastu nauczycielom konsul Agata Grochowska wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej. Grupa emerytowanych pedagogów otrzymała dyplomy uznania od ZNP.

Wśród laureatów uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej znaleźli się: siostra Anna Górska, ks. Stanisław Jankowski, Wioletta Pietrzak-Szłapczyński, Beata Kubiszewska, Agnieszka Głowacka, Aneta Zbrzeska, Małgorzata Gawior, Monika Gasperowicz, Monika Janik, Elżbieta Rypińska, Iwona Polakowska, Mariola Chwojnicki, Izabela Bożek i Grzegorz Wzorek.

DSC 4404

Grupa pedagogów uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Z lewej prezes ZNP Ewa Koch. Z lewej obok księdza Stanisława Jankowskiego konsul Agata Grochowska, z prawej odznaczona Wioletta Pietrzak-Szłapczyński

„Jestem niezmiernie szczęśliwa, że zostałam doceniona za moje siedemnaście lat pracy, swoistej pasji przy wykonywaniu tego zawodu. Są to naprawdę zasłużone medale przez wszystkich tutaj nagrodzonych nauczycieli. Dla każdej z nas jest to nie lada wyczyn. Uczenie dzieci za granicą bardziej wiąże się z pasją, wręcz można powiedzieć misją niż normalną pracą nauczyciela” – powiedziała Wioletta Pietrzak-Szłapczyński ze szkoły im. Emilii Plater.

Z kolei grupa emerytowanych nauczycieli została wyróżniona przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich dyplomami uznania za wieloletnią i owocną działalność na rzecz oświaty polonijnej, w podziękowaniu za wspaniałą misję nauczania młodych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia języka polskiego i kultury polskiej. W gronie uhonorowanych znaleźli się pedagodzy: Janina Osika, Grażyna Maksymowicz, Maria Piątek i Maria Waksmundzka ze szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisław Skubisz i Alina Skubisz ze szkoły im. Marii Konopnickiej, Małgorzata Siodłak i Lidia Smerczyński ze szkoły im. Jana Karskiego, Bogumiła Sas ze szkoły im. Mikołaja Kopernika w Rockford, Urszula Gordon ze szkoły im. Św. Ferdynanda, Marta Sobonkiewicz ze szkoły im. Królowej Jadwigi, Aurelia Śmigielska ze szkoły im. Emilii Plater, Elżbieta Poręba i Małgorzata Tomaszewska ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza, Halina Chorbowski ze szkoły im św. Jana Pawła II, Helena Golec i Teresa Rysewicz ze szkoły im. św. Błażeja, Rozalia Kusper ze szkoły im. ks. Stanisława Cholewińskiego, Antonina Rózga ze szkoły im. Św. Krzyża oraz Małgorzata Pawlusiewicz, Helena Zając i Elżbieta Podlipni ze szkoły im Tadeusza Kościuszki. Dyplomy wręczały konsul Agata Grochowska i prezes ZNP Ewa Koch.

DSC 4490

Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza

„Wychowywanie młodych pokoleń Polaków mieszkających za granicą, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także innych krajach, jest o tyle ważne, żeby polskość nie zaginęła, żeby dzieci znały język polski, polską literaturę, postacie ważne dla historii Polski. To jest ogromna, wielka rola nauczycieli polskich, którzy dzisiaj mają swoje święto. Pragnę im życzyć cierpliwości i wytrwałości. Chciałabym, aby spełniły się ich wszystkie zawodowe życzenia, o których tutaj była dzisiaj mowa. Przede wszystkim, żeby trwali przy tym nauczaniu, żeby cały czas kształcili to młode pokolenie, bo ta praca, jak stwierdziła jedna z pań, jest po prostu powołaniem, i żeby trwali w tym powołaniu” – powiedziała konsul Agata Grochowska składając laureatom życzenia i gratulacje. Pani konsul odczytała list od wiceministra spraw zagranicznych ds. Polonii Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który napisał między innymi:

„14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Święto to, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, jest świętem polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego. Jest to także święto edukacji polonijnej i nauczycieli polonijnych. Składam z tej okazji wyrazy podziękowania za poświęcone służbie najszlachetniejszym celom, podtrzymywaniu polskości oraz wychowywaniu przyszłych pokoleń. To dzięki państwa pasji, wytrwałości i zaangażowaniu w podtrzymywanie tożsamości narodowej, rozwija się polskie szkolnictwo za granicą. Pamiętamy, że język polski jest najważniejszym nośnikiem polskiej kultury, zwyczajów czy historii. W tych trudnych czasach dla szkolnictwa spowodowanych sytuacją pandemiczną oraz nauką w systemie hybrydowym, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech niesiony przez państwa z niezmienną pasją kaganek oświaty, przynosi ogrom satysfakcji i radości ze wspólnego krzewienia polskości. Życzę dalszych sukcesów w nauczaniu języka polskiego i w języku polskim promowania polskich zwyczajów, tradycji i polskiej kultury”.

DSC 4530

W role gospodarzy przyjęcia wcielili się uczniowie, nauczyciele i rodzice ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza

Do życzeń i gratulacji dołączyli gości honorowi uroczystości: prezes Związku Klubów Polskich, Łucja Mirowska-Kopeć, sekretarz generalny Związku Podhalan Krzysztof Żółtek, członek Rady Dyrektorów Związku Narodowego Polskiego Magdalena Solarz oraz wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewska, która powiedziała, że kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przystanku zdobywa, ten może być nauczycielem. W swojej refleksji o zawodzie nowoczesnego nauczyciela wskazała na zalety, którymi współczesny pedagog powinien się cechować: powinien być przygotowany do kształcenia człowieka wielowymiarowego, tj. autonomicznego, wolnego, twórczego, a także otwartego i samodzielnego. Ma kształtować wychowanka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, postawami, temperamentem i zdolnościami. Ma ciągle doskonalić się intelektualnie, estetycznie i moralnie. Ma być projektodawcą własnego programu kształcenia. Mówczyni zacytowała fragmenty wiersza „Nauczyciel przyszłości”, w którym autor humorystycznie napisał, co nauczyciel powinien robić, a czego mu nie wolno. „Nauczyciel ma na zimne dmuchać, słonecznie się uśmiechać, w rączęta chuchać, ducha zagrzewać, oczy łezką zraszać, troski rozwiewać i szczęście rozsiewać. Zabronione: mgliście się wyrażać, mrozić okiem, grzmieć i huczeć, błyskawice miotać wzrokiem, lodowate robić miny, niby żmija w trawie syczeć, uszy dziecku śniegiem natrzeć i jak morski tajfun ryczeć”.

DSC 4592

Nauczycielki ze szkoły im. Mikołaja Kopernika w Rockford

O historii obchodów Dnia Edukacji Narodowej mówiła prezes Zrzeszenia Ewa Koch, która przypomniała, że jest ono celebrowane w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 248 lat temu na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kres działaniom Komisji położyła utrata niepodległości, ale wiele rozwiązań wprowadzonych przez nią miało kontynuację. Obecne obchody Dnia Edukacji Narodowej zapoczątkowano w 1982 roku w miejsce obchodzonego do tej pory Dnia Nauczyciela. Mówiąc o polonijnych obchodach prezes powiedziała, że po okresie pandemii, jest to pierwsze takie duże spotkanie. „Uczestniczy w nim ponad 280 osób, nie licząc grupy dzieci i młodzieży ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza, które przygotowały piękny program z okazji naszego święta. Ufundowaliśmy to spotkanie dla wszystkich. Cieszymy się niezmiernie, bo aż 14 osób otrzymało Medale KEN. To duże wyróżnienie dla nauczycieli. W tym roku szkolnym wszystkie szkoły otwarły się stacjonarnie. Nie mamy jeszcze danych statystycznych, ale z pewnością jest lepiej niż w minionym roku szkolnym”.

DSC 4657

Obecny zarząd ZNP

Duszpasterskiego błogosławieństwa pedagogom udzielił kapelan Zrzeszenia, jezuita, o. Marek Janowski. W części artystycznej wieczoru wystąpiły wspomniane już dzieci i młodzież ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza, które pod okiem Małgorzaty Łukowskiej i Marii Jazowskiej zaprezentowały ciekawy, pełen anegdotek i humorystycznych sytuacji spektakl słowno-muzyczny ukazujący szkolne życie w wesołych klimatach.

Nad obchodami czuwała dyrektor tej szkoły Ilona Sobiech, która jako I wiceprezes Zrzeszenia była odpowiedzialna za całość imprezy, w której również miały swój udział członkinie Komitetu Rodzicielskiego przygotowując słodycze i ciasta na „słodki stół”.

DSC 4663

Od lewej: organizatorka uroczystości, pierwsza wiceprezes ZNP Ilona Sobiech, prezes Ewa Koch, konsul Agata Grochowska i III wiceprezes Anetta Wesołowska

Uczestnicy przyjęcia poznali także skład nowego zarządu ZNP, który kieruje organizacją od kwietnia tego roku na czele z prezes Ewą Koch. Kinga Kościelniak, dyrektor szkoły im. ks. Stanisława Cholewińskiego zgłosiła akces swojej szkoły do organizacji najbliższej Studniówki, która odbędzie się w ostatnią sobotę stycznia 2022 roku.

DSC 4680

Dyplom uznania z rąk konsul Agaty Grochowskiej odbiera Helena Golec ze szkoły im. św. Błażeja, z lewej

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP