----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

17 lutego 2020

Udostępnij znajomym:

Jedna z krajowych organizacji broniących praw zwierząt twierdzi, że Illinois jest najlepszym stanem w kraju, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony zwierząt.

Doroczne badanie, opracowane przez Animal Legal Defence Fund, oceniło mocne i słabe strony przepisów dotyczących ochrony zwierząt w każdym stanie. Kathleen Wood, prawnik z organizacji, powiedziała, że nie było zaskoczeniem, iż stan Illinois znalazł się na szczycie tej listy, 12 rok z rzędu.

„[Illinois] ma najbardziej kompleksową ochronę wszystkich gatunków zwierząt” – powiedziała Wood.

Organizacja twierdzi, że nasz stan wyróżnia się ze względu na wymóg, aby weterynarze zgłaszali swoje podejrzenia o okrucieństwo wobec zwierząt. Wiele stanów zezwala na zgłaszanie incydentów, chociaż np. w Kentucky jest to nawet zabronione.

„Illinois jest wyjątkowe, ponieważ jego przepisy są niezwykle kompleksowe dla wszystkich gatunków zwierząt’ – powiedziała Wood. „Wiele stanów ma ograniczone definicje tego, co nawet oznacza zwierzę. Niektóre wykluczają ryby lub inne rodzaje zwierząt”.

Trend krajowy przyczynił się do tego, że obecnie ponad 30 stanów posiada przepisy dotyczące zwierząt zamkniętych w rozgrzanych samochodach.

„Mamy obecnie ponad trzydzieści stanów posiadających prawa, które umożliwiają cywilom lub policji wejście do samochodu i uwolnienie zwierzęcia” – powiedziała Wood. „W stanie Illinois policjant lub ratownik może wejść do pojazdu, aby wydostać zwierzę, ale przepisy nie dają tego samego prawa cywilom”.

Pomimo wysokich ocen w kontekście całego stanu, Wood powiedziała, że jest jeszcze sporo do poprawy, szczególnie w odniesieniu do tego, co się dzieje ze zwierzętami po skazaniu właścicieli.

„W stanie Illinois obecnie zależy to od decyzji sądu, czy zwierzę zostanie odebrane czy zwrócone właścicielowi” – powiedziała Wood. „Także sąd decyduje, czy dana osoba otrzyma zakaz posiadania, co oznacza, że nie będzie mogła posiadać innych zwierząt przez określony czas. Chcielibyśmy, aby zakaz posiadania i odebranie były obowiązkowe w myśl prawa po tym, jak ktoś zostanie skazany za okrucieństwo wobec zwierząt”.

Po Illinois kolejne miejsca na liście zajmują Oregon, Kolorado i Maine. Wood twierdzi, że w ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła znaczna poprawa w kwestii praw zwierząt.

JM

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----