Inauguracja Studium Nauczycielskiego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

28 marca w Konsulacie Generalnym RP w Chicago odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska o uruchomieniu Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago.

Podjęcie kształcenia w ramach Studium pozwoli na lepsze przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia nauki języka polskiego jako drugiego. Jest ono wsparciem dla szkół polonijnych, które bardzo często borykają się z brakiem odpowiednio przygotowanych pedagogów.

„To oferta, która przede wszystkim skierowana jest do tych, którzy chcą być w przyszłości nauczycielami, a potrzebują doskonalenia metodycznego. Potrzebują dowiedzieć się, w jaki sposób być nauczycielem języka polskiego jako obcego. Potrzebują dowiedzieć się, jak tego języka uczyć w sposób atrakcyjny i skuteczny. Pamiętamy o tym, że szkoły polonijne są szkołami, które pracują w wyjątkowo trudnych warunkach, bo przecież po całym tygodniu pracy, nauki w szkołach działających w miejscowych systemach edukacji uczniowie przychodzą do tych szkół z jednej strony zmęczeni, z drugiej strony spragnieni wiedzy. I my staramy się poprzez działalność tego typu form edukacyjnych pomagać środowiskom pedagogicznym. Tym razem w Chicago” – powiedział o idei Studium prezes Wspólnoty Dariusz Piotr Bonisławski, który w imieniu Stowarzyszenia złożył podpis pod umową. Z ramienia ZNP dokument parafował prezes Tadeusz Młynek. W uroczystości uczestniczył konsul generalny Piotr Janicki, skarbnik Wspólnoty Tomasz Różniak oraz dyrektorzy polonijnych placówek dydaktycznych i nauczyciele, którzy zostali słuchaczami pierwszej edycji zajęć prowadzonych przez kadrę z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wspólnoty Polskiej.

Inauguracyjny wykład poświęcony między innymi omówieniu programów rozwojowych dla szkół, wygłosiła dyrektor programowy tego ośrodka, Katarzyna Czyżycka, która przybliżyła również inne przedsięwzięcia edukacyjne, które będą realizowane w ramach Studium. „Pierwszym działaniem, może nie najważniejszym, ale najbardziej bliskim nam, to studium doskonalące metodykę pracy w szkole polonijnej. Dlatego bliskie, że już w sobotę odbędą się pierwsze zajęcia. Studium to siedem zjazdów stacjonarnych plus praktyki w szkołach polonijnych tutaj w Chicago oraz fakultatywne zajęcia na naszej platformie internetowej”.

Obok zajęć w ramach Studium Wspólnota Polska zorganizuje we wrześniu staż metodyczny. Przez tydzień specjalista z zakresu metodyki będzie szkolił nauczycieli na przykładzie jednej ze szkół polonijnych. W dalszym ciągu prowadzony będzie lokalny ośrodek metodyczny, który świetnie działał w 2018 roku. Planowana jest realizacja wspólnego projektu „Przystanek dwujęzyczności”. Jest to wsparcie dla nauczycieli, dzieci i rodziców. W minionym roku udało się Wspólnocie zorganizować taką akcję między innymi w Nowym Jorku, Madrycie, Londynie, Edynburgu i Grodnie. 30 szkół polonijnych skupionych w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich otrzyma pomoc finansową. Stowarzyszenie sfinansuje również opracowanie i wydanie podręczników do nauki języka polskiego do klas siódmej oraz nadal będzie wspólnie popularyzować wiedzę o historii Polski. Tym razem na podstawie nowego portalu „Dawnej to było”. „Przywiązujemy ogromne znaczeni do tego, w jaki sposób uczymy naszą młodzież o języku polskim, o Polsce, o polskiej historii, polskiej geografii. Jakość tego nauczania ma kolosalne znaczenie dla tego, czy przetrwa nasza mowa tutaj na obczyźnie. Takie inicjatywy, jak podpisane dzisiaj porozumienie, powodują, że jakość tego kształcenia może tylko wzrosnąć. Ja się z tego bardzo cieszę” – powiedział konsul generalny Piotr Janicki.

Mówiąc o swojej decyzji uczestnictwa w Studium Ewa Kowalczuk ze szkoły Feliksa Konarskiego powiedziała, że liczy na to, iż w wyniku uczestnictwa w zajęciach uda się jej uzyskać dodatkową wiedzę z zakresu nauczania. „Chciałabym prowadzić zajęcia z najmłodszymi uczniami. Ma nadzieję, że uda mi się pogłębić wiedzę, jak z nimi postępować, jak ich dyscyplinować i prowadzić zajęcia, żeby się uczyli i chętnie przychodzili do szkoły”.

Z okazji jubileuszu 90-lecia działalności w Chicago Związku Podhalan Wspólnota Polska przyznała góralskiej organizacji Złoty Medal za krzewienie języka i polskości na obczyźnie oraz promowani kultury podhalańskiej. Medal z rąk prezesa Bonisławskiego odebrał prezes związku Józef Cikowski w asyście sekretarz generalnej Heleny Studenckiej. „Chyba w Polsce zauważyli naszą ciężką pracę, jaką wykonujemy dla naszych dzieci, młodzieży i przyszłych pokoleń. To uznanie dla ogromu pracy naszych instruktorów, działaczy, rodziców i dziadków, którzy z poświęceniem starają się uczyć tutaj urodzone dzieci języka, śpiewu, tańca, gry na instrumentach i szeroko pojętej kultury. Pod egidą związku działa ponad 20 zespołów folklorystycznych, są szkółki taneczne i muzyczne. W sumie kilka tysięcy dzieci bierze udział w różnego rodzaju zajęciach”.

Punktem artystycznym wieczoru w konsulacie był krótki koncert muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Akademii Muzycznej Paso Barbary Bilszty i Wojciecha Niewrzoła. Po koncercie gospodarze zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek serwowany przez delikatesy „Montrose Food Mart and Deli”. Uroczystość prowadziła wiceprezes ZNP Ewa Koch.

W pierwszych zajęciach Studium, które odbyły się dwa dni później w siedzibie ZNP, uczestniczyło ponad 50 pedagogów z różnych placówek dydaktycznych z terenu chicagowskiej metropolii. Na inauguracji zajęć obecny był również prezes Wspólnoty, który wręczył nauczycielom indeksy.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP