----- Reklama -----

Arlington Toyota

13 września 2023

Udostępnij znajomym:

Według oficjalnych danych biura Social Security wysokość średniego świadczenia emerytalnego w czerwcu 2023 roku wyniosła 1 701 dolarów i 62 centy. To znacznie mniej niż najwyższa możliwa wypłata z tego tytułu. Niestety, bardzo niewiele osób się na nią kwalifikuje.

Aby uzyskać maksymalne obecnie świadczenie emerytalne w wysokości 4 555 dolarów miesięcznie, czyli 54 660 rocznie, należy przede wszystkim więcej zarabiać. Łatwiej powiedzieć niż to zrobić.

Oto warunki jakie należy spełnić:

Wiek i czas pracy

Nasz wiek i długość kariery zawodowej są czynnikami wpływającymi na wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego z funduszu Social Security. Aby osiągnąć maksymalną miesięczną wypłatę, należy wpłacać odpowiedniej wysokości składki do programu w formie podatku od wynagrodzeń.

Administracja Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration / SSA) oblicza nasze świadczenia na podstawie najwyższych zarobków z okresu 35 lat. Zarobki są indeksowane w celu uwzględnienia zmian w poziomie wynagrodzeń. Jeśli nasza kariera zawodowa jest krótsza niż 35 lat, nie osiągniemy maksymalnych uprawnień.

Wiek to kolejny czynnik. Na przykład, jeśli ktoś urodził się w 1960 r. lub później i zaczął ubiegać się o ubezpieczenie społeczne w wieku 62 lat, czyli w najwcześniejszym wieku do tego uprawniającym, to świadczenie będzie o 30% niższe niż w przypadku przejścia na emeryturę w wieku 67 lat, czyli w momencie uzyskania pełnego wieku emerytalnego. A co, jeśli zaczniemy pobierać świadczenie jeszcze później? Zwiększa się ono o określony procent za każdy miesiąc opóźnienia w jego przyjęciu, aż do osiągnięcia 70. roku życia.

Te kilka dodatkowych lat pracy może zrobić dużą różnicę.

Zarobki

Ubezpieczenie społeczne (emerytura z SSA) jest finansowane z federalnego podatku od wynagrodzeń, który wymaga płacenia 6,2% naszego wynagrodzenia. Nasz pracodawca ma obowiązek oddzielnie płacić taki sam procent od tych samych zarobków. Jeśli prowadzimy działalność na własny rachunek, musimy opłacać obie strony i płacić 12,4%.

Te wymogi podatkowe mają zastosowanie wyłącznie do ograniczonej części rocznych zarobków, nazywanej podstawą świadczenia, która jest okresowo dostosowywana w zależności od ogólnych zmian wynagrodzeń całej siły roboczej w USA. Podstawa świadczeń wynosi obecnie 160 200 dolarów.

Ta sześciocyfrowa liczba jest kluczowym powodem, dla którego maksymalizacja świadczeń z Social Security jest tak trudna. Aby uzyskać pełną kwotę miesięcznych płatności, czyli wspomniane na początku 4 555 dolarów, musielibyśmy zarabiać co najmniej podstawę świadczenia (160 200 tys.) przez 35 lat i przejść na emeryturę po 70. urodzinach. Innymi słowy, przez zdecydowaną większość naszej kaeriery zawodowej musielibysmy uzyskiwac wysokie dochody i rozliczać się z nich zgodnie z wytycznymi.

Czy wiele osób spełnia te warunki? Administracja informuje na swej stronie, że ok. 6% pracowników czynnych zawodowo zarabia powyżej sumy będącej podstawą świadczeń. Około 20% obecnych i przyszłych odbiorców świadczeń uzyskało taki zarobek przynajmniej przez jeden rok. Ilu osobom udało się uzyskać je przez wszystkie 35 lat pracy zawodowej? Nielicznym.

Dla porównania:

Jeśli w 2023 r. przejdziesz na emeryturę w pełnym wieku emerytalnym (67 lat), twoje maksymalne świadczenie wyniesie 3 627 dolarów (spełniając wymienione powyżej warunki). Jeśli jednak w 2023 r. przejdziesz na emeryturę w wieku 62 lat, twoje maksymalne świadczenie wyniesie 2 572 dolarów. Jeśli w 2023 r. przejdziesz na emeryturę w wieku 70 lat, twoje maksymalne świadczenie wyniesie 4 555 dolarów. Oczywiście – należy to podkreślić – płacąc maksymalną stawkę podatkową od podstawy świadczeń przez 35 lat. Odpowiednio niższe zarobki obniżają te sumy, stąd średnia w wysokości 1 701 dolarów i 62 centów.

na podst. www.ssa.gov
rj

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----

Zobacz nowy numer Gazety Monitor
Zobacz nowy numer Gazety Monitor

Subskrybuj MONITOR

Otrzymuj gazetę za darmo na swój email w każdy piątek.