Łatwiejsze głosowanie korespondencyjne
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Illinois znacznie rozszerzyło możliwość głosowania korespondencyjnego podczas jesiennych wyborów. Formularze zgłoszeniowe, które dają możliwość głosowania zdalnego, będą automatycznie wysyłane do tych osób, które wzięły udział w dowolnych wyborach od 2018 roku lub zarejestrowały się do wyborów po 17 marca. W związku z tym szacuje się, że formy do głosowania korespondencyjnego może automatycznie otrzymać nawet 5 milionów mieszkańców stanu.

Tę formę głosowania zatwierdziło Zgromadzenie Ogólne w maju, w tym tygodniu podpisał ustawę gubernator. Przypomnijmy, że zmiany dotyczą to tylko najbliższych wyborów, które odbędą się 3 listopada.

W obliczu pandemii i zapaści gospodarczej szczególnie ważną rzeczą jest umożliwienie mieszkańcom Illinois wyboru odpowiedzialnego i przejrzystego rządu, a do tego niezbędne jest zorganizowanie wyborów, w których oddanie głosu nie będzie narażało na utratę życia i zdrowia wyborców” – brzmi fragment oświadczenia Pritzkera.

Poza tym 3 listopada został ustanowiony za święto stanowe, co sprawi, że szkoły będą puste, a uczniowie i nauczyciele dostaną dzień wolny. Dzięki temu wyborcy głosujący osobiście będą oddawać głosy w pustych budynkach. Obwodowe komisje wyborcze zapewnią zaplombowane urny – skrzynki pocztowe, do których wyborcy będą mogli wrzucać wypełnione karty wyborcze. Na zewnątrz przygotowane będą miejsca do wypełnienia kart i wrzucenia ich do wspomnianych skrzynek. Pojemniki te pozostaną zamknięte, a otworzyć je będą mogli tylko i wyłącznie członkowie komisji wyborczych. Oprócz tego będzie też możliwość tradycyjnej wysyłki kart wyborczych do przyporządkowanych komisji.

Głosowanie korespondencyjne spotyka się z ogromną krytyką, szczególnie wśród polityków partii republikańskiej. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedział się m.in. prezydent Donald Trump, który stwierdził, że taka metoda może doprowadzić do licznych fałszerstw.

„To byłyby najbardziej sfałszowane wybory w historii. Ludzie kradliby karty do głosowania ze skrzynek, drukowali tysiące podróbek i zmuszali innych do podpisu. Próbują wykorzystać koronawirusa do tego oszustwa” - napisał na Twitterze Donald Trump.

Wyborcy, którzy złożą wspomniany wniosek dotyczący chęci głosowania zdalnego muszą otrzymać kartę do głosowania nie później, niż 6 października. To nie jedyna zmiana przygotowana przez stanowe władze, kolejnym udogodnieniem będzie wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych m.in. dla tych osób, które będą chciały głosować stacjonarnie w ramach tzw. „wczesnego głosowania”.

Nad całą procedurą przeprowadzania wyborów prezydenckich na terenie Illinois czuwała będzie stanowa komisja wyborcza. Działania te mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia wyborców, z drugiej strony niemal pewne jest, że wpłynie to pozytywnie na frekwencję.

Zorganizowanie wyborów korespondencyjnych na szerszą skalę będzie o wiele droższe. Mają z tym pomóc federalne środki przeznaczone na walkę z pandemią.

fk