----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W miniony weekend obradował w Chicago XXX Sejm Związku Klubów Polskich. Po zakończeniu dwóch trzyletnich kadencji przedłużonych o jeden rok ze względu na pandemię, władzę złożył pracujący pod kierownictwem Jana Kopcia zarząd ZKP. Nowym prezesem została wybrana dr Łucja Mirowska-Kopeć, odpowiedzialna do tej pory za promowanie działalności Związku oraz prowadząca od kilkunastu lat Towarzystwo Dolnośląskie.

Po sobotnich obradach poświęconych omówieniu składanych przez członków władz sprawozdań i postulatów oraz wyborom nowego zarządu, delegaci wzięli udział w niedzielnej mszy dziękczynnej, którą o godzinie 1:30 po południu w kościele pw. św. Franciszka Borgii odprawił kapelan organizacji ks. Ryszard Miłek w asyście administratora miejscowej parafii, ks. Grzegorza Wójcika i diakona Ireneusza Mocarskiego.

Finałem sejmowych obrad był uroczysty bankiet w sali bankietowej „Lone Tree Manor”. Po wprowadzeniu na salę pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki, zgromadzonych powitała przewodnicząca bankietu Maria Rysz. W gronie gości obecni byli między innymi: konsul Małgorzata Bąk-Guzik, skarbnik powiatu Cook Maria Pappas, dyr. Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdan Ogórek z grupą menadżerów chicagowskich oddziałów, prezes Związku Podhalan Stanisław Sarna, prezes Legionu Młodych Polek Kathy Evans i wiceprezes Paulina Kulka, wiceprezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Jacek Graca i skarbnik Ewa Cholewińska, II wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Urszula Gawlik oraz prezesi i członkowie związkowych organizacji. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych koleżanek i kolegów oraz ofiar ataku terrorystycznego na Nowy Jork sprzed 20 lat.

DSC 9455

Ustępujący prezes ZKP Jan Kopeć i jego następczyni na tym stanowisku, Łucja Mirowska-Kopeć

Przysięgę od członków nowych władz związku przyjął honorowy kapelan ZKP ks. Ryszard Miłek. Nowy zarząd obok prezes Łucji Mirowskiej-Kopeć tworzą wiceprezesi: Maria Boduch, Maria Majchrowska, Ryszard Bober i Władysław Wytrwał. Sekretarzem został Jan Bator, skarbnikiem Ewa Rumińska, a sekretarzem finansowym Maria Rysz. Nad korespondencją będzie czuwała Iwona Wolska. W skład szerokiego ciała wykonawczego Związku wchodzą także dyrektorzy: Alina Szymczyk, Alicja Pierzchała, Jan Góra, Jan Kućmierz, Bogdan Placek i Eugeniusz Przytuła. Pracom Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Hanna Kapica. Sejm przyznał tytuły Honorowego Kapelana i Honorowego Prezesa ZKP ks. Ryszardowi Miłkowi i dotychczasowemu prezesowi Janowi Kopciowi.

DSC 8907

W kościele pw. św. Franciszka Borgii odprawiona została msza sejmowa

Z okazji sejmu do uczestników obrad napłynęły liczne listy gratulacyjne nadesłane między innymi z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Kancelarii Senatu RP, od Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka, prezesa Sądu Okręgowego powiatu Cook Timothy Evansa. W swoim liście napisanym w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odczytała konsul Małgorzata Bąk-Guzik, sekretarz stanu Adam Kwiatkowski pogratulował wszystkim udanych obrad, a nowo wybranym przedstawicielom władz owocnej działalności dla dobra organizacji, która istnieje już 93 lata. „Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania za ciężką i sumienną pracę, ukazującą kolejnym pokoleniom urodzonym i wychowanym w Stanach Zjednoczonych piękno tradycji naszych przodków – przywiązania do wartości chrześcijańskich oraz miłości do Ojczyzny. Dziękuję za to, że dajecie naszym rodakom zza oceanu możliwość pielęgnowania polskiej kultury oraz zwyczajów ludowych w ramach społecznej działalności wielu klubów, towarzystw i stowarzyszeń dumnie reprezentujących nasz kraj za granicą” – napisał w liście minister Kwiatkowski wyrażając wdzięczność za działania na rzecz kultywowania zwyczajów i obrzędów oraz promocji polskiej kultury, historii i języka.

DSC 9259

12 września został zaprzysiężony nowy zarząd organizacji

Gratulacje osobiście przekazała skarbnik powiatu Cook Maria Pappas oraz uczestniczący w bankiecie goście honorowi. Przyjęcie stało się również okazją do wyróżnienia grupy związkowych działaczy dyplomami i okolicznościowymi plakietami. W gronie uhonorowanych znaleźli się także przedstawiciele mediów polonijnych, którzy popularyzują związkowe działania, a szczególnie kolejne Parady 3 Maja.

Za udział w Sejmie oraz siedmioletni okres przewodniczenia pracom ZKP dziękował honorowy prezes Jan Kopeć, który do najważniejszych osiągnięć minionych dwóch kadencji zaliczył uregulowanie zadłużeń finansowych wobec IRS związanych z siedzibą organizacji w momencie przejęcia jej sterów, organizację kolejnych Parad 3 Maja, działalność Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim, organizację festiwali dożynkowych oraz uczestnictwo w licznych wydarzeniach polonijnych promujących kulturę, język i historię Polski. Wyraził nadzieję, że nowy zarząd będzie jeszcze efektywniej pracował dla dobra całego Związku oraz Polonii. Zadeklarował swoje wsparcie przy realizacji tych zamierzeń, o których prezes Łucja Mirowska-Kopeć powiedziała, że świadoma odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będzie kontynuowała dotychczasowe rozwiązania wzbogacając je o nowe pomysły i rozwiązania, z położeniem szczególnego nacisku na współpracę z młodym pokoleniem Amerykanów polskiego pochodzenia.

DSC 9499

Grupa gości Sejmu i działaczy ZKP uhonorowanych plakietkami i dyplomami

„Cele działań naszej organizacji znane są od 93 lat i nakierowane na dobro Polski i Polonii. Jednak czasy się zmieniają i okoliczności również. Nasze organizacje się starzeją. Musimy pracować nad zachęceniem ludzi młodych do podejmowania się związkowej działalności, której głównym kierunkiem były i są działania charytatywne. Ze wszystkich planów najtrudniejszym zadaniem z pewnością będzie to dotyczące ludzi młodych. Pozostałe sprawy mamy opanowane. Istnieją sprawdzone zespoły zajmujące się organizacją parady, wyborami królowej i kilku innych przedsięwzięć, na które będziemy mogli liczyć” – powiedziała pani prezes. O dotychczasowych osiągnięciach i planach mówiła także przewodnicząca Komitetu Rozwoju Alina Szymczyk.

DSC 9306

Z tancerzami zespołu Polonia stoi prezes Łucja Mirowska-Kopeć

W części artystycznej wieczoru wystąpił zespół folklorystyczny „Polonia”. Po kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna. Nad jej oprawą muzyczną czuwał DJ Marek Kalinowski.

Tekst i zdjęcia: AB/NEWSRP

There are no images in the gallery.