Od piątku do kina, restauracji i na siłownię!
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W poniedziałek ukazały się nowe wytyczne dotyczące przejścia Illinois do czwartej fazy planu ponownego otwarcia, co ma nastąpić 26 czerwca, czy w najbliższy piątek.

Kolejny etap planu „Restore Illinois” pozwoli na ponowne otwarcie lub rozszerzenie działalności kilku gałęzi gospodarki, w tym częściowe i kontrolowane udostępnienie wnętrz restauracji, klubów fitness, kin, muzeów, czy ogrodów zoologicznych. W kolejnej fazie otwarcia możliwe będą spotkania w grupach do 50 osób – pięć razy większych, niż do tej pory.

„W ciągu ostatnich czterech miesięcy mieszkańcy Illinois podjęli wspólne działania mające zapewnić wspólne bezpieczeństwo. Pozostając w domach i stosując się do zasad dystansu społecznego sprawiliśmy, że liczba nowych przypadków COVID-19 nadal spada, a każdy region stanu gotowy jest do przejścia w 4 fazą planu Restore Illinois” - powiedział J.B. Pritzker.

W związku z tym i według wytycznych stanowych w piątek wejdą w życie następujące wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa:

Spotkania grupowe i imprezy

Miejsca i przestrzenie przeznaczone na spotkania i organizację imprez mogą ponownie wznowić działalność jeśli liczba uczestników nie przekracza 50 osób i 50% pojemności pomieszczenia. Obowiązuje liczba niższa. Oznacza to, że sala o pojemności 60 osób może przyjąć maksymalnie 30 gości, o pojemności 100 osób – 50, ale jednocześnie pomieszczenie przeznaczone dla 200, czy nawet 300 osób w dalszym ciągu nie może przekroczyć limitu 50 osób. Dozwolonych jest jednak kilka grup w dużych pomieszczeniach, pod warunkiem, że zachowana jest odpowiednia odległość, która ograniczy interakcję pomiędzy nimi. Dotyczy to na przykład konferencji, czy wesel.

12

Rekreacja i rozrywka

Nowe wytyczne pozwalają na otwarcie niektórych pomieszczeń rekreacyjnych we wnętrzach(kręgielnie, lodowiska, etc.) i obiektów sportowych na zewnątrz.

Zasady podobne do obowiązujących podczas organizowania imprez, czyli liczba ludzi to 50% pojemności lub 50 osób w grupie – w zależności co jest niższe. Podobnie jak wcześniej – jeśli obiekt pozwala na to, można organizować kilka grup po maksymalnie 50 osób.

Restauracje

Wnętrza restauracji również podlegają ograniczeniom. Grupy gości siedzących nie mogą przekraczać 10 osób, stoliki musza być oddalone od siebie o minimum 6 stóp. W miejscach przeznaczonych do spożywania posiłków lub napojów na stojąco możliwe jest wykorzystanie maksymalnie 25% pojemności pomieszczenia.

14

Muzea

Można je ponownie otworzyć przy obłożeniu nie większym niż 25%. Zamknięte muszą być interaktywne eksponaty, nieczynne kolejki elektryczne. Grupy z przewodnikiem muszą być mniejsze niż 50 osób, a liczbę zwiedzających placówki powinny regulować wcześniejszą sprzedażą biletów.

15

Ogrody zoologiczne

Zasady niemal identyczne jak w przypadku muzeów.

Kino i teatr

Wiele osób na pewno nie może się już doczekać odwiedzin w kinie lub teatrze. Będzie to możliwe, choć z ograniczeniami. Znów obowiązuje zasada 50 osób lub 50% w zależności co jest mniejsze. Dotyczy ona każdej sali kinowej i teatralnej. Miejsca kinowe i teatralne na zewnątrz będą mogły wypełnić 20% pojemności.

16

Imprezy sportowe

Tutaj wszystko zależy od miejsca i rodzaju współzawodnictwa oraz, czy ograniczenia dotyczą widzów czy sportowców.

18

Generalnie miejsca siedzące dla widzów mogą być wypełnione w 20%. Dozwolone są grupy do 50 widzów jeśli zachowana jest między nimi odpowiednia odległość.

Sam sport może być urawiany w obiektach przy zachowaniu zasady maksymalnie 50% wypełnienia.

Siłownie i kluby fitness

Zmienione wytyczne pozwalają siłowniom i klubom fitness przyjmować do 50% dopuszczalnej pojemności pomieszczeń. Zajęcia grupowe dla maksymalnie 50 osób wewnątrz pomieszczeń. Liczba grup może być wyższa, jeśli miejsce pozwala na zachowanie pomiędzy nimi bezpiecznej odległości.

20

Jak widać zasady są podobne dla wszystkich. W miarę możliwości otwierane będą również jednodniowe obozy i kolonie dla młodzieży, gdzie na przykład zajęcia w wodzie (baseny) możliwe będą przy zachowaniu wspomnianych 50%, ale grupy już nie większe niż 15 osób – według wytycznych IDPH.

Władze w Springfield zaznaczają, że w każdej chwili, gdyby liczby zaczęły się zmieniać na gorsze, możliwy jest powrót do fazy 3.

RJ