----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego od 2013 roku organizuje dyktanda sprawdzające u uczniów od klas piątych szkoły podstawowej do licealnych zakres wiedzy z polskiej ortografii. W minionym roku ze względu na pandemię dyktando zapoczątkowane i prowadzone do tej pory przez mgr Jolantę Plesiewicz nie odbyło się. W obecnym zajęcia w tej szkole realizowane są systemem stacjonarnym, co przy zachowaniu reżimu sanitarnego umożliwiło przeprowadzenie tej formy uczniowskiej rywalizacji na polu znajomości obowiązujących zasad ortografii w języku polskim.

20 lutego odbyła się 7. edycja tego szkolnego konkursu poprzedzona eliminacjami klasowymi. 39 uczniów zakwalifikowało się do finałowej rozgrywki. 30 z nich podjęło wyzwanie pisząc dyktando o psie, najwierniejszym przyjacielu człowieka. Treści dyktanda przyświecała myśl, że w życiu można być wiernym jak pies albo żyć jak pies z kotem. Dyktando miało formę testu. W miejsca brakujących liter należało wstawić te prawidłowe. Najczęściej dotyczyło to pisowni: rz, ż, u i ó.

Po sprawdzeniu konkursowych prac okazało się, że nie było bezbłędnie napisanego sprawdzianu i stąd decyzja o nieprzyznawaniu pierwszego miejsca. Natomiast siedmioro uczniów popełniło tylko jeden błąd i wszyscy zostali sklasyfikowani na drugim miejscu. Kolejne cztery uczennice napisały z dwoma błędami i ex aequo zdobyły trzecią lokatę. Najwięcej problemów dzieci miały z pisownią słów: strzeże, szczery, przeważnie, warzywo i sprężystym.

„Dyktando to forma egzaminu. Nasi uczniowie byli do niego dobrze przygotowani. Była to już siódma edycja dyktanda, dlatego też dzieci nie były zestresowane. Jedynie uczniowie klas piątych może mieli trochę więcej tremy, jako że po raz pierwszy brali udział w konkursie. Trudność była niewielka, bo dzieci były wspaniale przygotowane przez swoich nauczycieli z zakresu znajomości zasad ortografii. Samo dyktando nie należało do trudnych. Wystarczyło jedynie wpisać właściwe literki do wyrazów, w których ich brakowało. W głównej mierze dotyczyło to pisowni: rz, ż, ó i u. Poszło bardzo dobrze. Dzięki współpracy z Nasza Unią dla laureatów są nagrody pieniężne, co jeszcze bardziej zachęca uczniów do udziału w tej formie sprawdzenia wiadomości. Mamy nadzieję, że w przyszłości również zaangażowanie dzieci w naukę zostanie tak hojnie nagrodzone” – powiedziała pomysłodawczyni i realizatorka projektu Jolanta Plesiewicz.

13 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Drugie miejsca zdobyły trzy uczennice z klas piątych oraz czworo licealistów. Są to: Isabell Magiera i Izabela Lenarczyk z klasy 5a, której wychowawczynią jest Grażyna Kołtyś, Gabriela Pindor, uczennica klasy 5b prowadzonej przez Monikę Zając, Dominika Pindor z pierwszej klasy liceum prowadzonej przez Urszulę Knapik, Aleksandra Kajderowicz, Angelika Wlodyka i Jakub Kowalik z drugiej klasy licealnej, której wychowawcą jest Stanisława Wolsza. Na trzecim miejscu podium znalazły się uczennice klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej: Laura Krowiak i Angelica Popieluszko z klasy 7a Jolanty Plesiewicz oraz Natalia Wlodyka z klasy 8a Stanisławy Wolszy i Agnieszka Marcinek z 8b, w której uczy Małgorzata Rząsa.

Laura Krowiak z klasy 7a już po raz trzeci uczestniczyła w konkursie. W ostatnim starcie zdobyła trzecią lokatę. „Bardzo lubię tę formę sprawdzania wiedzy. Największy problem sprawiła mi pisownia wyrazów z ż i rz. Popełniłam dwa błędy, ale w sumie mam frajdę. „Sam temat dyktanda był bardzo fajny, bo pisaliśmy o relacjach pomiędzy kotem i psem. Morał, jaki można było wysnuć z tego tekstu, to lepiej w życiu być wiernym jak pies, niż żyć jak pies z kotem” – powiedziała kolejna laureatka trzeciego miejsca Angelica Popieluszko z klasy 7a.

Zdobywcy drugich miejsc otrzymali słodycze, dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pieniężne w kwocie 75 dolarów ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Laureatki trzecich lokat wraz z dyplomami i słodyczami otrzymały po 50 dolarów. Wszyscy uczestnicy finałowej odsłony dyktanda zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Uczestników ceremonii rozdania nagród powitały dyrektor placówki Agata Michalkiewicz oraz prezes szkoły Agata Woźny. Dyrektor Michalkiewicz pogratulowała laureatom oraz wszystkim uczniom biorącym udział w dyktandzie i nauczycielom, którzy czuwali nad przygotowaniem dzieci i młodzieży. „Wasi uczniowie nie odnieśliby sukcesów, gdyby nie wasza ciężka praca. To wy zachęciliście swoich uczniów do udziału w konkursie, inspirowaliście ich i pomagaliście się im przygotować. To dzięki wam uczniowie mogli znaleźć się w finale i zdobyć nagrody” – powiedziała pani dyrektor dziękując również wychowawczyni klasy 7a Jolancie Plesiewicz za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Prezes szkoły Agata Woźny serdecznie podziękowała obecnej na uroczystości rozdania nagród menadżer oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Annie Czarneckiej-Hebal z oddziału w Norridge za obecność i ufundowanie 11 nagród pieniężnych dla laureatów.

„Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę i Unia mogła ufundować nagrody. Byłam zaskoczona poziomem, bo według mojej oceny dyktando było bardzo trudne. Wielkie gratulacje dla laureatów. Bardzo się cieszę, że mogliśmy jako Unia zasponsorować dla nich nagrody” – powiedziała pani menadżer.

Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego należy do dwóch najstarszych polonijnych szkolnych placówek w metropolii chicagowskiej. W tym roku będzie celebrowała jubileusz 70-lecia istnienia. Dogodna lokalizacja i warunki lokalowe w parafii pw. św. Rozalii przy zbiegu ulic Oak Park i Montrose, gdzie szkoła się mieści, pozwalają na prowadzenie zajęć stacjonarnych pomimo obowiązujących obostrzeń pandemicznych, gdyż szkoła ma pomieszczenia szkolne tylko do swojej dyspozycji.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak