Oskary według nowych zasad
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (The Academy for Motion Picture Arts and Sciences) ogłosiła nowe zasady dotyczące przyznawania Oscarów w kategorii „najlepszy film”.

Będzie liczyła się różnorodność oraz zaangażowanie w proces produkcji osób z grup mniejszościowych - etnicznych i seksualnych. Chodzi o "sprawiedliwe reprezentowanie na ekranie i poza nim". To także odpowiedź przedstawicieli organizacji na doniesienia i uwagi o nierównym traktowaniu kobiet w przemyśle filmowym. Żeby dana produkcja mogła ubiegać o jedną z najważniejszych nagród branży filmowej, będzie musiała spełnić dwa z czterech zaprezentowanych przez akademię kryteriów.

Standard pierwszy – reprezentacja na ekranie:

  • przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub ważnej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie
  • przynajmniej 30% aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące
  • główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące

Standard drugi – dotyczy ekip i zespołów twórczych:

  • casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz - co najmniej dwa z tych sektorów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące
  • co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną
  • co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy filmowej powinno reprezentować mniejszość rasową lub etniczną
  • co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące

Standard trzeci to dostęp do przemysłu:

  • duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme, zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą przyjąć co najmniej dwie osoby reprezentujące którąś z powyższych grup na płatne staże.
  • studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące

Standard czwarty dotyczy komunikacji z widownią:

  • Studio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em co najmniej kilka osób na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Branża aktorska chłodno przyjęła nowe regulacje. Nie jest tajemnicą, że zarówno aktorzy, jak i członkowie ekip filmowych nie zawsze chcą się dzielić z opinią publiczną chociażby swoją orientacją seksualną. Dlatego też egzekwowanie zmienionych wymogów i regulacji może nie być w praktyce łatwe i proste. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo – od 2022 roku. Obowiązkowe dla wszystkich staną się dwa lata później.

FK