Piotr Brzęk prezesem Związku Ślązaków w Ameryce Północnej
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ostatniego marca na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Związku Ślązaków w Ameryce Północnej. Gremium wybrało nowe władze śląskiej organizacji. Prezesem został dotychczasowy wiceprezes Piotr Brzęk. Jego zastępcą wybrano Andrzeja Matejczyka.

Skarbnikiem związku pozostała Halina Szyrzyna. Stanowisko sekretarza piastuje Bożena Zuwała. Szefową związkowego radia „Na śląskiej fali” jest Jadwiga Rup. W skład Komitetu Organizacyjnego Imprez weszli: Teresa Bondaruk, Józef Zuwała i Janusz Bartosiński. W Komisji Rewizyjnej będą pracować: Anna Godowska, Mieczysław Gaweł i Józef Więcek.

Związek Ślązaków w Ameryce Północnej działa w charytatywnie od 1993 roku prowadząc wiele akcji pomocowych dla domów dziecka na Śląsku oraz wspomagając zespoły, fundacje i osoby indywidualne. W toku minionej dwuletniej kadencji związek zebrał i wypracował na rzecz budowy całodobowego hospicjum dla dzieci „Świetlikowo” w Tychach ponad 12 tysięcy dolarów.

„Do innych organizacji i fundacji również wysyłamy wsparcie w miarę naszych możliwości. Aby pozyskać środki organizujmy pikniki i zabawę barbórkową. Otrzymujemy również wsparcie od naszych sponsorów. Przy organizacji związkowych imprez wszyscy pracują społecznie. Pomimo, że coraz trudniej jest wypracować zyski z imprez piknikowych, to jednak w minionej kadencji udało się zgromadzić około 20 tysięcy dolarów, które zostały przeznaczone na pomoc do Polski. Nie zapominamy również o chicagowskim środowisku” – podsumował kadencję ustępujący prezes Józef Więcek. Składając sprawozdanie z działalności programu radiowego „Na śląskiej fali”, który w każdą sobotę przez dwie godziny jest emitowany na stacji WPNA1490 AM prezes Jadwiga Rup poinformowała, że w ostatnim roku dochody z reklam były minimalnie wyższe od opłat za czas antenowy. Rok 2017 zamknął się jednak minimalną stratą. Dwuletni bilans kadencji wypadł więc na „zero”. Pani Jadwiga zaapelowała do członków o zaangażowanie się w pozyskiwanie sponsorów, bo tylko w ten sposób będzie można realizować w chicagowskim środowisku misję promocji śląskiej kultury i tradycji. Najbliższe spotkania piknikowe zostały zaplanowane na 7 lipca i 8 września. W maju planowana jest również zabawa z okazji Dnia Matki. Sezon zakończy grudniowa zabawa barbórkowa.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NWSRP