----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Niektóre rodziny uczniów chicagowskich szkół publicznych mogą zakwalifikować się do otrzymania "mikrograntów" w wysokości $500 na pokrycie kosztów edukacji i utrzymania - ogłosili miejscy urzędnicy.

Burmistrz Lori Lightfoot i tymczasowy dyrektor generalny Chicago Public Schools Jose Torres, zapowiedzieli w czwartek nowy fundusz Chicago Families Forward Fund, z którego pochodzsić będzie ponad 9 milionów dolarów na pomoc rodzinom CPS jeszcze przed końcem jesiennego semestru.

„Podczas tej pandemii nasi uczniowie i ich rodziny doświadczyli wielu traum, w tym utraty pracy, mieszkania, a nawet bliskich” – powiedziała Lightfoot. „Chicago Families Forward Fund to znaczący kolejny krok w naszej miejskiej misji radzenia sobie z tymi problemami, który pozwoli nam zapewnić mieszkańcom w każdym wieku zasoby niezbędne do ich dalszego rozwoju”.

Fundusz będzie wykorzystywał środki dostępne dzięki ustawie CARES i będzie zarządzany wspólnie przez władze miasta, CPS oraz Children First Fund.

Jednorazowy czek na sumę 500 dolarów będą mogli otrzymać uczniowie, których dotyka problem bezdomności, tymczasowo bezdomni czy mieszkający prowizorycznie u rodziny lub znajomych. Urzędnicy twierdzą, że 98% uczniów CPS dotkniętych problemem bezdomności to dzieci kolorowe. Celem tych dotacji jest pomoc uczniom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami finansowymi, a także umożliwienie im ponownego zaangażowania się w życie szkoły i lokalnych społeczności.

Kwalifikujące się rodziny w celu uzyskania dotacji powinny zarejestrować się na stronie www.cps.edu/FamiliesForwardFund do 1 października lub odebrać formularz rejestracyjny w formie papierowej w szkole swojego dziecka.

jm