Podatnicy zapłacą za dwa lata studiów mieszkańców stanu?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kolejna propozycja ma na celu stworzenie programu finansowanego przez podatników, aby zapewnić mieszkańcom Illinois opłacenie pierwszych dwóch lat czesnego 

Stanowa senator, Jennifer Bertino-Tarrant, złożyła propozycję ustawy 2324, która odzwierciedla ustawodawstwo zaproponowane w 2019 roku przez demokratycznego reprezentanta Willa Guzzardi. Nowy projekt zapewniłby rezydentom „ubiegającym się o uzyskanie stopnia naukowego, certyfikatu lub dyplomu szkoły wyższej” finansowaną przez podatników dotację stanową, która pokrywałaby czesne i opłaty, pomniejszone o wszelkie inne przyznane środki, począwszy od 2021 roku.

W myśl ustawy koszt nie może przekraczać czesnego i opłat za studia w lokalnych szkołach publicznych (community college).

Środek ten jest częścią krajowego nacisku na stany, aby oferować dotacje na pierwsze dwa lata szkolnictwa wyższego, funkcjonującego pod nazwą College Promise.

Dyrektor wykonawcza kampanii, Martha Kanter, powiedziała, że ponad 300 lokalnych społeczności i 25 stanów zobowiązało się do zapewnienia pewnego rodzaju stypendiów dla studentów w ciągu pierwszych kilku lat studiów wyższych.

„Większość z nich stara się, aby pierwszy rok lub dwa lata studiów były powszechnie dostępne” – powiedziała w ubiegłą środę.

Program byłby wdrażany za pośrednictwem Illinois Student Assistance Commision, która ustanowiłaby parametry dotyczące tego, kto byłby uprawniony do uczestnictwa.

„Washington Promise” stanu Waszyngton ma limit dochodów dla gospodarstwa domowego na poziomie 61,000 dolarów, aby móc kwalifikować się na częściowe opłacenie czesnego oraz $44,000 na pełne pokrycie. Inne stany mają wymagania dotyczące ocen. Nowojorski program Excelsior wyklucza rodziny z dochodem powyżej $125,000 rocznie.

Pieniądze pochodziłyby od potencjalnych darczyńców i rocznego budżetu stanu Illinois, który ekonomiści w najlepszym razie uznali za chwiejny i jeden z niewielu, który nie jest przygotowany na przetrwanie nawet umiarkowanej recesji. Gdyby nastąpiło pogorszenie koniunktury gospodarczej, wywarłoby to presję na budżet stanu, jednocześnie zwiększając koszty proponowanego programu, ponieważ przekwalifikowanie zawodowe w szkołach typu community college zwykle wzrasta w czasie recesji.

Stanowe programy mogą być kosztowne. W Kalifornii ustawodawcy dodali $42.6 miliony do obecnego budżetu stanu, aby wesprzeć drugi rok bezpłatnego czesnego dla około 33,000 studentów. Stan Waszyngton szacuje, że w 2021 wesprze ponad 90,000 studentów.

Kanter powiedziała, że programy tego typu często są rozszerzane wraz ze wzrostem popytu na bezpłatną edukację.

University of Illinois posiada już program gwarancji czesnego pod nazwą Illinois Commitment, który zapewnia studentom czteroletnich studiów mieszkającym w Illinois i pochodzącym z rodzin o dochodzie domowym poniżej 61 tysięcy dolarów, dotacje na czesne i obowiązkowe opłaty.

Monitor