Prawników w Illinois (raczej) nie zabraknie
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jeśli ktoś martwi się, że w naszym stanie zabraknąć może osób praktykujących prawo, może spać spokojnie. Sąd Najwyższy naszego stanu poinformował, iż kolejne 1,459 osób uzyskało właśnie licencję na wykonywanie tego zawodu i złożyło uroczystą przysięgę. Daje to w sumie 95,500 licencjonowanych prawników w Illinois.

Uroczystości zaprzysiężenia nowych prawników odbyły się w pięciu miejscach na terenie Illinois. Największa grupa w Arie Crown Theater w Chicago, gdzie ślubowały aż 1,172 osoby. Pozostali w zacznie mniejszych grupach Peorii, Springfield, Elgin oraz Carbondale.

Całkowita liczba prawników w Stanach Zjednoczonych nieznacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat; na początku 2019 r. było ich 1.35 mln - praktycznie bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim i niewiele więcej, niż 1.3 mln w 2015 r.

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w których obowiązuje sporo elementów prawa zwyczajowego, Stany Zjednoczone nie rozróżniają między prawnikami występującymi w sądzie a tymi, którzy tego nie robią. Na przykład w Wielkiej Brytanii ci pierwsi nazywani są adwokatami, a drudzy pełnomocnikami, radcami, etc.

Pomimo stałego wzrostu rynku usług prawniczych w USA od czasu niedawnej recesji w 2007 r., w USA widoczna jest niewielka nadwyżka prawników w stosunku do liczby oferowanych im miejsc pracy. Nadprodukcja absolwentów prawa jest jedną z przyczyn tej nadpodaży, w związku z czym liczba absolwentów prawa skurczyła się o około jedną czwartą w latach 2013–2017. Inną przyczyną jest rosnąca automatyzacja, gdyż już około połowy firm prawniczych przyznaje się do zastępowania ludzi rozwiązaniami technologicznymi.

Choć Illinois od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce stanów z największą liczbą czynnych zawodowo prawników, to w przeliczeniu ich na liczbę mieszkańców daleko nam do rekordzistów. Ze względu na wysoką populację (ponad 12 milionów) w naszym stanie, na każde 10 tysięcy osób mamy ok. 50 prawników. Dla porównania – w Dystrykcie Kolumbia, czyli w Waszyngtonie - w podobnym przeliczeniu jest ich aż 756 na 10 tysięcy mieszkańców, a w Nowym Jorku prawie 100. W czołówce pod tym względem są jeszcze Maryland i Massacusetts.

RJ

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: