Przystanek Historia w szkole im. św. Brata Alberta Chmielowskiego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Udziałem w mszy świętej rozpoczęli niedzielne zajęcia w ramach Przystanku Historia uczniowie i rodzice ze szkoły im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago. Obok edukatorów z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i koordynatorów akcji z Chicago gośćmi zajęć byli wicekonsul Piotr Semeniuk oraz kandydaci na posłów do Sejmu RP Filip Frąckowiak, wiceprezes TV Polonia oraz dyrektor Poczty Polskiej ds. współpracy z zagranicą Krzysztof Górski.

„Mamy dzisiaj w naszej szkole Przystanek Historia zorganizowany pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Gościliśmy koordynatorów przystanku i edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi Katarzynę Helik i Grzegorza Nawrota. Edukatorów gościliśmy w naszej szkole już od wtorku. Dzisiaj prowadzili otwartą lekcję historii, w której uczestniczyli wszyscy chętni. Tematem były zagadnienia dotyczące drugiej wojny światowej i walk Polaków na różnych jej frontach oraz postaci Polaków, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii. Zajęcia i pogadanki zostały udokumentowane wystawami dotyczącymi Powstania Warszawskiego, Katynia oraz różnych innych epizodów wojennych” – powiedziała dyrektor placówki Marzena Klimek.

Plansze wykonali rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach szkolnych i nauczyciele. Na jednej z plansz znalazł się wywiad z uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku Stanisławem Kowalem, który został zrobiony przez młodzież uczestniczącą w projekcie historycznym „Nigdy więcej wojny” zorganizowanym przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z Gniezna. W ramach tego projektu uczniowie z różnych stron świata nadsyłali materiały dokumentujące osoby, które przeżyły wybuch II wojny światowej.

W żywej lekcji historii uczestniczyli rekonstruktorzy w oryginalnych mundurach z okresu II wojny światowej. Prezentowali broń oraz akcesoria żołnierskie. Na sali pojawiły się makieta czołgu z kartonu oraz samojezdnego działa. Uczniowie wykonali hełmy. „Staramy się w ten sposób uczulić uczniów na grozę wojny i heroizm polskich żołnierzy, którzy w tej wojnie uczestniczyli. Dlatego organizujemy tzw. żywe lekcje historii i dlatego zaprosiliśmy do naszej szkoły Przystanek Historia” – powiedziała nauczycielka Marzena Kozłowska.

W ramach niedzielnych zajęć odbyło się również „ognisko” i śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych. Mamy z Komitetu Rodzicielskiego zadbały o poczęstunek, kawę i ciasta. Szczególnym wzięciem cieszyła się wojskowa grochówka ugotowana przez jedną z rodzicielek.

Jesienne zajęcia w szkołach polonijnych realizowane w ramach Przystanku Historia rozpoczęły się od przygotowanej przez szkołę im. Adama Mickiewicza z jej dyrektor Anną Pałasz uroczystości odsłonięcia tablicy fundatorów Dębowej Alei Niepodległości w Yorkville poświęconej tym, którzy walczyli o niepodległość Polski w 1918 roku. „Przenieśliśmy to pięknie wydarzenie na warsztaty dla nauczycieli mówiące o tym pokoleniu, które sto lat temu wolność odzyskało, a później ponownie przyszło mu się zmierzyć z agresorami, i z tymi którzy tej suwerenności zagrażali. O tym do nas nauczycieli i uczniów mówili edukatorzy z IPN” – powiedziała koordynator akcji Helena Sołtys, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, która wraz z Markiem Adamczykiem i wspomagających ich Bernadettą Manturo od trzech lat pilotują całą akcję. Oprawę muzyczną zapewniła Barbarą Bochula z zespołem.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak