Radny Ariel Reboyras walczy o reelekcję
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Popularny w polonijnym środowisku radny 30. Okręgu Wyborczego Ariel Reboyras stara się o ponowny wybór na to stanowisko. Jego kontrkandydatką jest Jessica Gutierrez, córka ustępującego kongresmana Luisa Gutierreza.

29 stycznia w restauracji „Lutnia” Marka Pieprzyka przy 5532 W. Belmont odbyło się spotkanie z radnym zorganizowane z inicjatywy prezesa Polonijnej Izby Gospodarczej Stanisława Skoczenia przez grupę miejscowych aktywistów. Radny miał okazję zaprezentować swój program wyborczy. Ariel Reboyras zadeklarował swoje dalsze poparcie dla statusu Chicago jako miasta przyjaznego imigrantom, gdzie policja nie może zatrzymywać osób przebywających w USA nielegalnie. Jest zdania, że rząd w dalszym ciągu powinien wydatkować środki finansowe na ułatwianie dostępu do edukacji oraz pomocy prawnej. Jako były nauczyciel troszczy się o szkolnictwo i bezpieczeństwo dzielnicy. To między innymi dzięki jego staraniom wzrosła ilość patroli policyjnych na terenie jego okręgu. Radny jest bardzo przyjazny społeczności polonijnej. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach organizowanych w różnych miejscach naszej metropolii. Stara się mówić po polsku. Dzięki jego staraniom w Radzie Miasta odcinek ulicy Central pomiędzy ulicami W. Belmont i W. Addison został nazwany ulicą śp. Lecha Kaczyńskiego.

W uznaniu zasług dla polonijnej społeczności w Chicago radny Ariel Reboyras został w 2017 roku uhonorowany zaszczytnym tytułem Przyjaciela Polonii. Radny stara się wspomagać polonijny biznes. Przedsiębiorcy zawsze mogą liczyć na pomoc z jego strony. Jest jeszcze na tyle energiczny, że chciałby sprawować urząd radnego przez kolejną kadencję i ma nadzieję, że Polacy zamieszkujący na tym terenie wspomogą jego starania i oddadzą na niego głos w lutowych wyborach.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP