Rauner zawetował ustawę zabraniającą pytać o zarobki
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Gubernator Illinois, Bruce Rauner, zawetował ustawę, która zabrania pracodawcom pytania kandydatów do pracy o historię ich wcześniejszych wynagrodzeń. Rauner skorzystał z prawa do tzw. „amandatory veto”, aby dodać do ustawy swoje poprawki i odesłać ją do stanowego Kongresu pod głosowanie.

Projekt ma na celu wyeliminowanie różnic w kwestii wynagrodzeń pomiędzy pracownikami płci męskiej i żeńskiej. Zwykle kobiety na tych samych stanowiskach, co mężczyźni, otrzymują mniejsze wynagrodzenie.

W piątek, podpisując weto, Rauner zawuażył, że ustawa 4163 „zasadniczo przypomina” ustawę, którą zawetował w 2017 roku. Gubernator dodał, że jest zdecydowany wyeliminować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ale twierdzi, że przepisy przyjęte w Massachusetts są lepszym sposobem na osiągnięcie tego celu.

W Massachusetts pracodawcy nie mogą prosić o historię wcześniejszych wynagrodzeń, chyba że informacje są częścią publicznych rekordów lub pracownik ubiega się o inną pozycję w tej samej firmie. Pracodawcy mogą zwrócić się o historię zarobków po tym, jak dana osoba otrzyma już ofertę pracy.

Sponsor ustawy, demokratyczna senator Anna Moeller, wydała oświadczenie, w którym twierdzi, że będzie próbowała unieważnić decyzję Raunera.

Monitor