----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Odgórna reforma Chciagowskiego Departamentu Policji (CPD) była zapowiadana od dawna, a prace nad nią przyśpieszyły skandale związane z nadużywaniem władzy przez policjantów szczególnie w stosunku do Afroamerykanów. Teraz Lori Lightfoot przedstawiła swój projekt nazywany „Cywilnym Planem Nadzoru Departamentu Policji”. To również element większej reformy, ale w tym przypadku największy nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców Chicago, którzy mogliby współdecydować o sposobie zarządzania CPD.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim nadzoru nad samą jednostką, ale uprawniania burmistrza w stosunku do szefostwa CPD znacząco się nie zmienią. Krytycy Lightfoot zwracają uwagę, że zaproponowane przez nią zmiany nie są tak głębokie i radykalne jak te, które obiecywała w trakcie kampanii wyborczej. Cywilny plan nadzoru nad CPD nie jest postulatem nowym. Pojawiał się w przeszłości wielokrotnie.

Panel obywatelski zwany komisją

To nowe ciało, które miałoby zostać powołane i spełniałoby funkcję pro-obywatelską. Główna komisja miałaby się składać z 7 osób - podobne, ale mniejsze jednostki miałyby zostać utworzone w każdym z 22 dystryktów policyjnych. Panel byłby głosem doradczo-opiniującym, a jego członkowie mogliby dokonywać oceny wyników pracy i wyznaczać cele każdemu kolejnemu komendantowi policji. Członkowie mogliby także udzielać wotum nieufności szefowi CPD, ale nie mieliby uprawnień do usunięcia komendanta, bo taka decyzja należałaby finalnie do burmistrza Chicago. Panel obywatelski nie byłby również decyzyjny w sporach dotyczących polityki kreowanej przez CPD. Podobnie wygląda sytuacja z budżetem CPD, na który komisja także nie będzie miała bezpośredniego wpływu.

“Stworzenie cywilnej komisji od dawna było moim celem i pozwoli nam kontynuować postępy w naszej misji holistycznego zreformowania departamentu policji. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w opracowaniu tego historycznego rozporządzenia i oczekuję jeszcze cięższej pracy, aby zapewnić, że policja w Chicago ostatecznie odpowiada przed mieszkańcami, którym służy” – przekazała Lori Lighfoot.

Powoływanie szefa policji

Nowy plan zachowuje uprawnienia burmistrza co do zatrudniania i zwalniania komendantów – w tym zakresie nic się nie zmienia względem obowiązujących przepisów. Burmistrz wybierze również szefów Zarządu Policji i Cywilnego Urzędu Odpowiedzialności Policji. Panel cywilny będzie mógł prowadzić rekrutację i proponować kandydatów, ale o ostatecznym wyniku i tak zdecyduje Lightfoot lub każdy kolejny burmistrz Chicago.

Co dalej?

Aby ciało obywatelskie zostało utworzone i powołane, musi wyrazić na to zgodę chicagowska Rada Miasta. Jeżeli tak się stanie, to nowa obywatelska komisja zacznie formalnie funkcjonować 1 stycznia 2022 r. Obecny szef policji – David Brown odmówił komentarza w tej sprawie argumentując, że nie będzie zajmował się polityką, do której, jego zdaniem, zalicza się powołanie obywatelskiej komisji pośrednio nadzorującej CPD.