Rekordowy spadek śmiertelności z powodu nowotworów
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

Udostępnij swoim znajomym:

W środę naukowcy poinformowali o największym w historii rocznym spadku śmiertelności w wyniku nowotworów w USA, co zostało przypisane postępowi w leczeniu raka płuc.

Ogólny wskaźnik zgonów spadał o ok. 1.5% rocznie od 1991 roku. Według nowego raportu American Cancer Society, wskaźnik ten spadł o 2.2 procent w latach 2016-2017. To największy spadek, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w krajowych statystykach dotyczących nowotworów, prowadzonych od 1930 roku – twierdzi Rebecca Siegel, główna autorka.

„Jest to napędzane przez raka płuc, który odpowiada za około jedną czwartą wszystkich zgonów związanych z nowotworami” – powiedziała, dodając, że wykluczenie raka płuc z danych powoduje spadek wskaźnika na poziomie 1.4% w 2017 roku.

Rządowi naukowcy wcześniej informowali o nieco niższym spadku śmiertelności z powodu raka w tym samym okresie. Ale Cancer Society inaczej oblicza wskaźnik śmiertelności, a w środę poinformowało, że spadek był większy i ustanowił rekord.

Większość przypadków raka płuc jest związana z paleniem, a dziesięciolecia malejących wskaźników palenia doprowadziły do spadku liczby chorób i zgonów z powodu raka płuc.

Siegel powiedziała, że spadek liczby zgonów przyspieszył w wyniku ostatnich postępów w leczeniu raka płuc.

Eksperci również uważają, że taki stan rzeczy zawdzięczamy postępom w leczeniu. Na szczycie listy znajdują się udoskonalenia w chirurgii, lepsze skanowanie diagnostyczne i bardziej precyzyjne wykorzystanie promieniowania. Zwracają także uwagę na wpływ nowych leków. Testy genetyczne mogą teraz zidentyfikować określone mutacje komórek nowotworowych, co pozwala na bardziej ukierunkowaną terapię przy użyciu nowszych farmaceutyków, które są o krok dalej niż tradycyjna chemioterapia.

„To ekscytujące wieści” – powiedziała doktor Jyoti Patel, ekspertka w dziedzinie nowotworów płuc na Northwestern University, dodając, że nawet pacjenci w późnym stadium raka przeżywają kilka lat – a nie kilka miesięcy – po rozpoczęciu leczenia. „Takie sytuacje były bardzo, bardzo rzadkie jeszcze dziesięć lat temu”.

Patel twierdzi, że nowe leki immunoterapeutyczne mogą wpłynąć na zmniejszenie wskaźnika śmiertelności.

Naukowcy z Cancel Society odkryli również, że:

- ogólny wskaźnik zgonów z powodu raka spadł o prawie 30% od 1991 do 2017 roku;

- śmiertelność z powodu jednego rodzaju raka skóry spadła jeszcze bardziej niż raka płuc – ostatnio o prawie 7% rocznie. Tan spadek liczby pacjentów z czerniakiem przypisuje się lekom, które pojawiły się na rynku około dziewięciu lat temu.

- spadki śmiertelności z powodu raka prostaty, piersi i jelita grubego spowalniają z wielu powodów;

- wzrost śmiertelności z powodu raka wątroby wydaje się nieco stabilizować. Siegel powiedział, że może to być związane z lepszym leczeniem zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C, które są związane z około 25% przypadków raka wątroby.

Monitor