Lekarze oceniają ryzyko codziennych czynności
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Pójście do baru. Posiłek w restauracji. Wysłanie dzieci do szkoły. Jakie codzienne czynności niosą za sobą największe ryzyko narażenia na Covid-19?

Aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć potencjalne ryzyko związane ze zwykłymi czynnościami, Illinois State Medical Society i Illinois Medical Professionals Action Collaborative Team poprosiły 140 lekarzy różnych specjalności, w tym świadczących podstawową opiekę zdrowotną, o ocenę ryzyka narażenia na Covid-19 w stosunku do różnych codziennych zajęć, w zależności od tego, czy przestrzegane są wytyczne dotyczące masek i dystansu społecznego.

"Myślę, że o wielu przepisach dotyczących tego, czego nie możemy robić, słyszymy od gubernatora i CDC. Ludzie muszą mieć pojęcie o tym, co mogą robić i jakie rzeczy są najbardziej niebezpieczne" - powiedział doktor Robert Panton, okulista i prezes Illinois State Medical Society. "Ankieta daje nieco bardziej praktyczny, codzienny wpływ wprowadzanych przepisów".

Na szczycie listy aktywności wiążących się z największym ryzykiem jest pójście do baru znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu i wzięcie udziału w dużym wydarzeniu z udziałem ponad 50 osób, również odbywającym się w pomieszczeniu, nawet jeśli przestrzegany jest wymóg noszenia maseczek.

Lekarze byli również pytani o ryzyko podróżowania do stanów znajdujących się na miejskiej liście kwarantanny. "Oczywiście zaleca się przestrzeganie wytycznych i poddanie się odpowiedniej kwarantannie w przypadku odwiedzania stanów wymienionych na liście" - powiedział Panton. Poziom ryzyka związanego z podróżowaniem do jednego ze stanów wymienionych na liście zależy od kilku czynników, w tym tego, jak bliski mamy kontakt z innymi osobami w samolocie czy restauracjach. "Przesłanie dotyczy czujności, szczególnie czujności podczas czynności, kiedy przebywasz wewnątrz i masz bliski kontakt z wieloma osobami" - powiedział.

Nadejście jesieni w przyszłym tygodniu niesie ze sobą pytania dotyczące Halloween. Według sondażu, gdy przestrzegane są wymogi noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego, zbieranie cukierków niesie ze sobą niskie lub średnie ryzyko narażenia na wirusa. Ryzyko wzrasta jednak, gdy nie nosimy maseczek, a dystans społeczny nie jest praktykowany.

Chociaż zbieranie halloweenowych cukierków odbywa się głównie na zewnątrz, wymaga wielu interakcji między ludźmi. Panton przewiduje wiele dyskusji w nadchodzących tygodniach na ten temat. "Podejrzewam, że poszczególne społeczności będą miały do tego różne podejście w najbliższym czasie".

Działania związane z niskim ryzykiem

Jak wynika  badania, zamawianie jedzenia na wynos w restauracjach, tankowanie paliwa czy wyjście na spacer, jogging czy wycieczkę należą do czynności związanych z najniższym ryzykiem narażenia na Covid-19.

Panton powiedział, że ankieta powinna pomóc ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji.

"Naszą nadzieją jest przede wszystkim to, że możesz przyjrzeć się wynikom ankiety i uzyskać pewne pojęcie na temat ryzyka dotyczącego poszczególnych aktywności, które rozważasz" - powiedział. Panton ma również nadzieję, iż ankieta wzmocni znaczenie, jakie zasłanianie twarzy i przestrzeganie dystansu społecznego odgrywa w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

"Fakt, że dane wskazują na znaczne zmniejszenie ryzyka przy stosowaniu maseczek i dystansu społecznego, powinny zachęcić ludzi do bardziej rutynowego przestrzegania tych wytycznych" - powiedział.

54