Śladami weteranów Armii Polskiej
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Wycieczkę pod tym tytułem dla polonijnych uczniów zorganizowało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago. Przez sześć godzin liczna grupa uczniów wraz z opiekunami: Heleną Sołtys, Bernadettą Manduro, Marzeną Kozłowską, Wiesławą Stefanek oraz Markiem Adamczykiem zwiedzała ważne dla chicagowskiej Polonii miejsca.

Na początek przewodnik wycieczki, znawca historii Polonii Daniel Pogorzelski zawiózł młodzież do siedziby Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej na spotkanie z prezesem tych organizacji Franciszkiem Spulą. Podczas sejmiku młodzież dowiedziała się o działaniach ZNP jako największej i najstarszej obok Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, polonijnej organizacji bratniej pomocy w Stanach Zjednoczonych oraz działaniach KPA na rzecz wolności i demokratyzacji życia w zniewolonej przez komunizm Polsce oraz wsparciu starań na rzecz przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Kolejnym przystankiem na drodze śladami weteranów była wizyta na cmentarzu św. Wojciecha W Niles. Młodzież oddała hołd byłemu prezesowi ZNP Karolowi Rozmarkowi, kongresmanowi polskiego pochodzenia Danielowi Rostenkowskiemu oraz męczennikowi z Auschwitz, ojcu Maksymilianowi Marii Kolbe. Uczniowie byli pod Pomnikiem Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera oraz Pomnikiem Katyńskim, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na cmentarzu Maryhill druha Grażyna Khal opowiadała uczniom o bohaterach, którzy spoczywają na działce weterańskiej tego cmentarza. Młodzież zapaliła znicze przy grobach Feliksa Konarskiego-Refrena i zaśpiewała pieśń „Czerwone maki”. Przy pomniku patrona Polonii i Polaków, św. Jana Pawła II młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia śpiewali „Barkę”, ulubioną przez Ojca Świętego pieśń. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w siedzibie Placówki 90 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, gdzie komendant Andrzej Janczak mówił o historii tej organizacji założonej przez weteranów Błękitnej Armii. Weteran II Korpusu Władysław Świerczyński, który jako jeden z ostatnich miał okazję widzieć Gen. Władysława Sikorskiego opowiadał o wydarzeniach tamtych lat. Rekonstruktor Andrzej Stano prezentował umundurowanie i broń z okresu wojny. W Domu Harcerza uczniowie spotkali uczestniczki Powstania Warszawskiego – Stefanię Jarosz i Krystynę Zielonkę, które przekazały harcerzom oryginalną opaskę powstańczą. Przewodnicząca Obwodu ZHP Beata Niebrugge zaprosiła wszystkich na spotkanie przy kominku. Wspólnie śpiewano pieśni żołnierskie, w czym młodzież wspierali nauczyciele ze szkoły im. Adama Mickiewicza. Wycieczkowy szlak zakończyła wizyta przy Dębie Niepodległości posadzonym 3 maja 2018 roku przy siedzibie Związku Narodowego Polskiego i odśpiewanie hymnu polskiego.

Tekst: Andrzej Baraniak