„Tę Eucharystię ofiaruję za was…”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Nabożeństwo w intencji tegorocznych maturzystów

W kościele pw. Trójcy Świętej w dorocznej mszy dziękczynnej sprawowanej 16 maja w intencji tegorocznych absolwentów szkół licealnych wzięło udział 565 maturzystów z 37 szkół sobotnich. Nabożeństwo zorganizowane pod egidą Zrzeszenia Nauczycieli Polskich przez szkołę im. Trójcy Świętej celebrował kapelan ZNP o. Marek Janowski w asyście miejscowego proboszcza, ks. dyr. Andrzeja Totzke, proboszcza parafii pw. św. Władysława ks. Tomasza Ludwickiego oraz wikariusza z „Trójcowa”, ks. Piotra Janasa.

Uroczystość rozpoczęło wejście do świątyni pocztów sztandarowych i absolwentów szkół. Młodzież ubrana w białe togi i birety na głowach zajęła większą część kościelnych ław. W sprawowaniu liturgii, której oprawę muzyczną zapewnili studenci Akademii Muzycznej PaSO, wzięli udział absolwenci szkoły im. Trójcy Świętej. Przybyłych powitała dyrektor szkoły Maria Baran oraz dyrektor Polskiej Misji Trójcy Świętej ks. Andrzej Totzke, który wyraził wielką radość z faktu mszy absolwenckiej w swoim kościele.

DSC 1672

Gospodarzem balu maturalnego i nabożeństwa dziękczynnego pod egidą ZNP była szkoła im. Trójcy Świętej

W wygłoszonym kazaniu o. Marek Janowski gratulował młodzieży siły i samozaparcia w dążeniu do ukończenia polskiej szkoły. W sposób szczególny dziękował rodzicom i pedagogom, dzięki samozaparciu których młodzi ludzie podeszli do matury i zdali egzamin dojrzałości.

„Tę Eucharystię ofiaruję za was, żeby Pan Bóg prowadził was w swej mądrości, żeby wam wskazywał zawsze dobre rozwiązania i pomagał podejmować zawsze najlepsze decyzje, żebyście byli dumą dla Polonii i nas wszystkich. Dziękuję za waszą determinację i ten czas poświęcony nauce, który ze względu na pandemię nie był łatwy dla was i waszych rodziców”.

DSC 1573

Po zakończeniu mszy św. delegacje poszczególnych szkół odebrały dyplomy. Odbierają absolwenci ze szkoły im. św. Ferdynanda

„Drodzy absolwenci rocznika 2021, wyniesiona przez was wiedza o polskiej kulturze, tradycji, historii, dobre poznanie języka polskiego na pewno zaowocują w waszym dorosłym życiu” – powiedziała podczas gratulacji dyrektor szkoły Maria Baran. Wicekonsul Piotr Semeniuk wyraził radość z możliwości uczestniczenia w uroczystości wręczenia polonijnej młodzieży dyplomów ukończenia szkoły średniej. „Jest rzeczą niecodzienną widzieć tylu wspaniałych młodych ludzi, którzy kończą polskĄ szkołę wiele tysięcy mil od Polski. Jestem rad, że daliście radę ją skończyć również dzięki wsparciu wychowawców i rodziców”.

Dziękując za gościnę gospodarzom uroczystości oraz przekazując gratulacje młodzieży, nauczycielom i rodzicom prezes ZNP Ewa Koch podkreśliła wielkie znaczenie, jakie dla młodego człowieka stojącego u progu amerykańskiej kariery ma umiejętność posługiwania się drugim językiem w mowie i piśmie. „Zachowajcie w sercach pamięć o polskich szkołach, o doświadczeniach i przyjaźniach tego okresu” – powiedziała Ewa Koch, która wraz z wicekonsulem konsulem Piotrem Semeniukiem wręczyli delegacjom klas maturalnych dyplomy Zrzeszenia oraz Konsulatu Generalnego RP. Konsulat ufundował dla młodzieży biało-czerwone szaliki z napisem „POLSKA”, a miejscowa parafia upominki książkowe.

DSC 1346

Maturę zdało w tym roku 565 uczniów

W imieniu absolwentów podziękowania nauczycielom i rodzicom złożył Kacper Micek. W liturgii uczestniczyła grupa absolwentów z Natalią Kawalec, tegoroczną maturzystką i finalistką konkursu „The Voice Kids w 2020 roku”, która śpiewała psalmy. Ceremonię wręczenia dyplomów przygotowały wiceprezeski Zrzeszenia: Jolanta Sobiech, Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska, a ich koleżanki z zarządu czuwały nad przebiegiem całego przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: NEWSRP