Toksyczne chemikalia zagrażają regionowi Wielkich Jezior
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Zgodnie z raportem National Wildfire Federation, region Wielkich Jezior stoi w obliczu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem toksycznymi chemikaliami, znajdującymi się w popularnych artykułach gospodarstwa domowego.

Substancje chemiczne, znane jako substancje nad- i polifluoroalkilowe (PFA), znajdują się w różnych produktach, takich jak odzież, pościel, dywany, obuwie, garnki i patelnie, pasta do zębów, nitki dentystyczne i inne produkty do pielęgnacji ciała. Związki te są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną i istnieje coraz więcej dowodów na to, że są one niebezpieczne dla zdrowia. 

Adwokat National Wildfire Federation, Oday Salim, powiedział, że PFA mogą gromadzić się w dzikiej przyrodzie, rybach i ludziach po przejściu przez powietrze, wodę, glebę i osad.

„Związki te przedostają się do elementów ekosystemu nie tylko wraz ze stałymi, ciekłymi bądź gazowymi produktami ubocznymi różnych procesów, ale również w postaci odpadów lub ścieków, co sprawia, że narażenie na te toksyczne substancje jest nieuniknione, a ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki jest tym bardziej znaczący, ze względu na zdolność PFA do bioakumulacji w organizmach żywych” - EPA, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.

„Są to chemikalia, które są trwałe w środowisku, więc mają bardzo silne wiązania chemiczne, które bardzo trudno zerwać” – powiedział Salim. „Kumulują się również biologicznie, więc kiedy dostaną się do jednego organizmu biologicznego, mogą dostać się do innego”.

Michael Murray, pracownik naukowy NWF, powiedział, że PFA mogą powodować problemy zdrowotne, takie jak zwiększone ryzyko wystąpienia raka nerek i jąder, zaburzenia równowagi immunologicznej, hormonalnej i metabolicznej, a także problemy rozrodcze zarówno u ludzi, jak i zwierząt.

„Są problematyczne na wiele sposobów” – powiedział Murray. „Występują od dawna i mogą być obecne w wodzie pitnej. W niektórych przypadkach mogą dostać się do organizmu ryb i kumulować na wystarczająco wysokim poziomie, aby tworzyć dla nas zagrożenie”.

Murray powiedział, że możliwe jest narażenie na oddziaływanie tych substancji przez pył.

„Ponieważ chemikalia znajdują się w tak wielu różnych produktach, prawdopodobnie są obecne w dużej ilości pyłu w przeciętnym domu” – powiedział.

NWF koncentruje się na metodach ochrony ludzi i zwierząt przed substancjami PFA.

„Skoncentrowaliśmy nasz raport na próbach ograniczenia narażenia na PFA zarówno u ludzi, jak i dzikiej przyrody, głównie poprzez skupienie się na jakości wód gruntowych i powierzchniowych, a także wody pitnej” – powiedział Salim.

NWF apeluje o zaangażowanie poszczególnych stanów w działania mające na celu próbę ograniczenia narażenia na PFAS. Salim twierdzi, że ważne jest, aby stany zaangażowały się, ponieważ proces federalny może zająć zbyt dużo czasu.

„Nawet gdyby Kongres wymagał od EPA zrobienia więcej, nie jestem pewien, czy możemy oczekiwać, iż obecna Agencja Ochrony Środowiska tej administracji może dać nam rezultaty” – powiedział Salim. „Myślę, że każdy stan, który zdecyduje się poczekać na podjęcie działań przez Kongres i EPA, będzie stanowić zagrożenie dla swoich obywateli”.

Salim dodał, że kwestie PFA nie były w zbyt wielkim stopniu regulowane na szczeblu stanowym, chociaż niektóre stany, takie jak Michigan, podjęły w tej kwestii działania.

„Wydaje się, że Michigan robi znacznie więcej niż inne stany” – powiedział. „Podejmują agresywne działania”.

NWF zaleca, aby stany ustanowiły obowiązujące standardy, w tym limit ilości PFA w wodzie pitnej i powierzchniowej.

„Jeśli chodzi o wody gruntowe, powinny istnieć rozwiązania dla PFA, takie jak na przykład oznaczanie niektórych substancji chemicznych PFA jako niebezpiecznych” – powiedział Salim, dodając, że NWF chce chronić społeczności pozbawione innych zasobów.

„PFA wpływa na wszystkie społeczności, ale niektóre zostały dotknięte nieproporcjonalnie mocniej przez ten problem” - wyjaśnił. „Nie mają wszystkich zasobów, dzięki którym mogliby sobie z tym poradzić. Zbyt często są to najbiedniejsze społeczności – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Są to również społeczności niedostatecznie reprezentowanych mniejszości”.

Monitor

Udostępnij swoim znajomym: