Umorzenie studenckich pożyczek
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W miesiącach poprzedzających inaugurację prezydenta Joe Bidena słyszeliśmy liczne wezwania skierowane do rządu federalnego o umorzenie przynajmniej niektórych niespłaconych pożyczek studenckich, w celu pobudzenia gospodarki i zajęcia się problemem niesprawiedliwych obciążeń, jakie polityka szkolnictwa wyższego nakłada na drugie już pokolenie młodych ludzi.

4 lutego grupa demokratycznych ustawodawców ponownie wezwała prezydenta Bidena do umorzenia do 50,000 dolarów federalnych długów studenckich na pożyczkobiorcę. Podobnie, jak w przeszłości, pojawiają się głosy, że umorzenie pożyczek studenckich jest niewłaściwie ukierunkowaną formą pomocy, ponieważ Amerykanie z wyższym wykształceniem są w mniejszym stopniu „zdruzgotani ekonomicznymi skutkami Covid-19 niż osoby bez wykształcenia”. Okazuje się, że może być inaczej. 

Bez dyplomu

Mniej niż połowa Amerykanów, która rozpoczyna studia wyższe kończy je z dyplomem. Oznacza to, że wiele osób w dalszym ciągu posiada pożyczki studenckie, jednak nie dotyczą ich korzyści zarobkowe związane z wyższym wykształceniem. Ta grupa została szczególnie mocno dotknięta przez Covid. Z ankiety PEW z września ubiegłego roku wynika, że największa grupa dorosłych, która twierdzi, że oni sami lub ktoś z ich gospodarstwa domowego, stracił pracę lub zarobki w związku z pandemią, to osoby dorosłe z niepełnym wykształceniem wyższym, bez dyplomu. Ta sama grupa jest jedną z najbardziej narażonych na problemy związane z zadłużeniem studenckim. Przed pandemią koronawirusa osoby dorosłe, które rozpoczęły studia, ale ich nie skończyły, były trzy razy bardziej narażone na niespłacenie pożyczek studenckich niż pożyczkobiorcy, którzy ukończyli studia.

Pracownicy, którzy nie mogą pracować zdalnie

Zawody najbardziej dotknięte przed pandemię to te, których nie można wykonywać zdalnie. Dotyczy to między innymi handlu detalicznego, restauracji, sektora usług czy niezaliczanych do niezbędnych usług medycznych. Chociaż nie wszystkie to branże, w których wymagane są stopnie naukowe, nie są to również klasyczne „zawody robotnicze”, gdzie dyplomy i wyższe wyksztalcenie zdarzają się rzadko. Jedno z badań wykazało, że 49% pracowników detalicznych posiada długi studenckie.

Pracownicy służby zdrowia

Prywatni pracownicy medyczni (na przykład osoby pomagające w domowej opiece zdrowotnej, pielęgniarki świadczące usługi domowe, itd.) również są przedstawicielami branży o wysokim zadłużeniu. Pracownicy służby zdrowia zostali podzieleni na tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, i osoby, które doświadczyły znacznych zwolnień z powodu pandemii. Obie grupy często posiadają długi studenckie. Pracownicy prywatnej opieki zdrowotnej z zadłużeniem studenckim posiadają średnio $75,366 długu, czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. A ich stosunek zadłużenia do dochodów jest znacznie niższy niż u przeciętnego pożyczkobiorcy; średnio spłaty kredytu studenckiego wynoszą prawie 10 procent miesięcznych dochodów pracowników służby zdrowia.

Osoby poniżej 30 lat

Młodzi ludzie zostali szczególnie mocno dotknięci pandemią koronawirusa. Ponad 50% dorosłych poniżej 30. roku życia zgłosiło utratę pracy lub cięcia płac w swoim gospodarstwie domowym z powodu Covid-19. Jest to również grupa posiadająca największe zadłużenie studenckie – dotyczy to około jednej trzeciej wszystkich osób poniżej 30. roku życia. Co więcej, osoby z tej grupy wiekowej zgłaszały największe trudności z opłaceniem rachunków w czasie pandemii – co może nie być tak zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż mieli najmniej czasu na zgromadzenie oszczędności.

Mniejszości

Powszechnie wiadomo, że zarówno kryzys związany z pożyczkami studenckimi, jak i kryzys gospodarczy wywołany Covid-19, miały nieproporcjonalnie duży wpływ na osoby kolorowe. Od sierpnia 2020 roku stopa bezrobocia wśród młodych czarnych pracowników wynosiła 24.7% w porównaniu do 11.9% wśród młodych białych pracowników. Jeśli chodzi o pożyczki studenckie, 90% czarnych i 72% latynoskich studentów zaciąga pożyczki na opłacenie edukacji, w porównaniu do zaledwie 66% białych studentów. Nawet w najlepszych czasach obie te grupy mają większe trudności ze spłatami pożyczek studenckich w porównaniu do ich białych rówieśników, ponieważ zarabiają mniej po ukończeniu studiów.

Kobiety

Kobiety odpowiadały za wszystkie miejsca pracy stracone w amerykańskiej gospodarce w grudniu ubiegłego roku. Kobiety, zwłaszcza kolorowe, doświadczyły bardzo trudnego okresu podczas pandemii, ponieważ pracują w sektorach, w których odnotowano największą utratę miejsc pracy, a dodatkowo musiały zająć się opieką nad dziećmi z powodu zamkniętych szkół i przedszkoli. Jednocześnie dwie trzecie niespłaconego zadłużenia z tytułu kredytów studenckich dotyczy kobiet. Kobiety mają również większe trudności ze spłatą zadłużenia, ponieważ zarabiają mniej na rynku pracy, co oznacza, że podwójnie dyskryminowane kobiety kolorowe stają przed największym wyzwaniem ze spłatą kredytów studenckich.

Nawet częściowe anulowanie pożyczek studenckich nie rozwiąże kryzysu związanego z zadłużeniem studentów, który miał miejsce przed pandemią. Ale może szybko i bezpośrednio przynieść korzyści milionom osób, które potrzebują pomocy w tym momencie.

jm