W Chicago rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie Młodzieży
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

10 czerwca w Konsulacie Generalnym RP w Wietrznym Mieście odbyło się zaprzysiężenie członkiń chicagowskiej Delegatury Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, które od dwóch lat działa w Nowym Jorku. Uczestników uroczystości powitali wicekonsul Piotr Semeniuk oraz prezes PSM Jakub J. Staniewski.

W uroczystości uczestniczyły członkinie władz chicagowskiej delegatury: dyrektor generalna Nicole Zawiliński, dyrektor Żaklina Jasiński, dyrektor Magdalena Tołwińska oraz skarbnik Karolina Kędryna. Prezes Jakub Staniewski przyjął od nich ślubowanie. Panie złożyły również podpisy pod aktem ślubowania, w którym zobowiązują się godnie reprezentować PSM i pomagać młodzieży w stawaniu się wartościowymi, młodymi ludźmi z dużym bagażem wiedzy, otwartych na potrzeby drugiego człowieka, kochających swoją Ojczyznę, a także mających świadomość własnej wartości. Prezes przekazał dyrektor Nicole Zawiliński Akt Ustanowienia Delegatury PSM w Chicago oraz podziękowanie dla placówki dyplomatycznej za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Po zakończeniu ceremonii ustanowienia odbył się panel dyskusyjny na temat możliwości pomocy studentom, ich zaangażowania w wolontariat oraz relacji z organizacjami społecznymi.

DSC 3524

Członkinie władz chicagowskiej delegatury PSM złożyły ślubowanie

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele polonijnych klubów studenckich na chicagowskich uczelniach, laureatki konkursów na królowe organizowanych przez Związek Podhalan, Komitet Organizacyjny Parady 3 Maja oraz Legion Młodych Polek, a także członkowie kilku organizacji polonijnych. W tym gronie między innymi obecni byli: prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć wraz z rzecznikiem prasowym ZKP dr Łucją Mirowską-Kopeć, Anna Dunajewska, wiceprezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej, prezes i wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch i Jolanta Sobiech, prezes Rady Nauczycieli Polonijnych i Fundacji Kościuszkowskiej, prof. Lidia Filus, Katarzyna Sowacki, prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Młodzieży, dyrektor wykonawcza Fundacji Kopernikowskiej Kamila Sumelka oraz Michał Rzeźnik, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

Prezes PSM Jakub J. Staniewski mówił o celach działania stowarzyszenia. Jednym z pierwszych projektów, który odbił się głębokim echem wśród młodych ludzi, było przedsięwzięcie pod tytułem „Bohaterowie dwóch pokoleń”, które dotyczyło spotkań uczniów i studentów z uczestnikami walki o Polskę. Jednym z pierwszych osiągnięć było zorganizowanie wykazu instytucji udzielających stypendia. Realizowany jest projekt „Młodzi wśród sztuki”, w ramach którego między innymi prowadzone są warsztaty malarskie oraz wycieczki do muzeów i placówek sztuki oraz promowanie młodych artystów. Stowarzyszenie stara się organizować aktywne formy wypoczynku takie jak: wyjazdy na narty czy spływy tratwami i kajakami. Członkowie PSM otwarci są na współpracę z organizacjami polonijnymi oraz możliwościami uczestnictwa w działalności tychże.

DSC 3544

Prezes Jakub Staniewski i dyrektor generalna Nicole Zawiliński prezentują Akt Ustanowienia

„Jako PSM mamy określoną strukturę, na którą składa się kilka działów – spraw społecznych, mediów i promocji, finansów, administracji oraz biuro prezesa. Zakładając dwa lata temu tę organizację chciałem, żeby młodzież czuła się w niej, jak gdyby ona istniała już kilkanaście lat. Nie chciałem zmuszać młodzieży, żeby musiała udowodniać coś innym, ale żeby miała gotowe narzędzia do pracy przynajmniej na poziomie zaawansowanym, bo ma do tego potencjał. Te dwa lata pokazały, że to się sprawdza. W biurze ds. społecznych mamy koordynatora ds. studentów i uczelni. Zajmuje się on sprawami studentów, organizowaniem szkoleń dla licealistów przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku. Jest koordynator ds. stypendiów. Na naszej stronie: www.polishyouth.org znajduje się baza stypendiów oferowanych młodzieży polonijnej. Chodzi o to, żeby student nie musiał dowiadywać się, w jaki sposób i gdzie starać się o pomoc. Tam znajduje się katalog instytucji, do których należy się w tych sprawach zwracać. Chyba niewiele osób wie, że samo bycie Polakiem może płacić nam za studia. W naszej bazie praktycznie co tydzień pojawiają się nowe stypendia. Znajdują się również dane dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, aby się o pomoc ubiegać, są druki aplikacji itp.” – mówił prezes Staniewski.

W toku dyskusji poruszano kilka innych tematów, wśród których wiodącym był problem, co zrobić, żeby młodzi ludzie w większym stopniu angażowali się w działalność istniejących organizacji. Prezes ZNP Ewa Koch zwróciła uwagę, że dobrą płaszczyzną dla takiej współpracy byłoby tworzenie Junior Board w tych organizacjach. PSM z kolei deklaruje udział członków w wolontariacie na rzecz środowiska emigracyjnego i wielu innych przedsięwzięciach. Zwracano uwagę na potrzebę przepływu informacji pomiędzy organizacjami i lepszego wykorzystania na tym polu mediów elektronicznych. O oprawę kulinarną imprezy zadbały przedstawicielki delikatesów „Montrose Food Mart and Deli”.

Tekst i zdjęcia: NEWSRP