Więcej pieniędzy dla szkół
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W tym tygodniu CPS opublikowało nowy budżet szkolny na rok szkolny 2021/22, który zawiera „środki potrzebne do bezpiecznego prowadzenia codziennych zajęć dla wszystkich uczniów, gdy lekcje rozpoczną się jesienią”.

„Chicago Public School jest w pełni zaangażowane w zapewnienie szkołom zasobów, których potrzebują, aby wspierać naukę osobistą i dostosować się do akademickich i społeczno-emocjonalnych skutków pandemii Covid-19” – zapowiedziała Janice Jackson.

Ponad 121,000 uczniów CPS zdecydowało się na powrót do szkół, co obejmuje 26,000 licealistów. Jednak nawet ci uczniowie kontynuują naukę w systemie hybrydowym, co łączy naukę zdalną i zajęcia prowadzone w szkołach, zamiast uczęszczać do szkół pięć dni w tygodniu. Około 140,000 uczniów zdecydowało się wyłącznie na naukę zdalną, podczas gdy CPS twierdzi, że nie otrzymało odpowiedzi od ponad 17,000 uczniów.

Dystrykt zapowiedział również, że ponad 9 na każde 10 szkół odnotuje wzrost funduszy w przyszłym roku szkolnym, w miarę jak CPS przeznaczy dodatkowe 225 milionów dolarów na rok akademicki 2021/22.

Te nowe wydatki są częściowo skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb powstałych w wyniku pandemii Covid-19, programy edukacji specjalnej oraz zatrudnienie większej liczby pielęgniarek, pracowników socjalnych i opiekunów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-22 zaplanowano na 30 sierpnia.

Związek zawodowy chicagowskich nauczycieli w środowym oświadczeniu stwierdził, że chociaż jego członkowie również chcą wrócić jesienią do szkoły w pełnym wymiarze godzin, „warunki tego powrotu muszą być negocjowane z nauczycielami i naszym związkiem”.

CTU dodało, że chicagowski dystrykt szkolny musi zrobić więcej, aby zmniejszyć przepaść cyfrową, zapewnić większe wsparcie dla edukacji dwujęzycznej i osób dopiero uczących się języka angielskiego, oraz ulepszyć usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

Największa część nowych wydatków - 85 milionów dolarów – zostanie przeznaczona na dodatkowe fundusze dla szkół, które mają być wykorzystane przez ich dyrektorów „według uznania”, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z pandemią koronawirusa. Dystrykt oświadczył również, że planuje przeznaczyć 32 miliony dolarów, aby upewnić się, że szkoły nie ucierpiały w wyniku spadku zapisów spowodowanych pandemią.

17 milionów zostanie przeznaczonych na zapewnienie 78 stanowisk dla pielęgniarek, 44 pracowników socjalnych i 51 stanowisk w zakresie edukacji specjalnej. Dzięki tym dodatkowym pracownikom dystrykt będzie miał łącznie 504 pielęgniarki I 580 szkolnych pracowników socjalnych, co będzie rekordową liczbą.

W sumie 482 z 513 w dystrykcie będzie miało zapewnionych więcej funduszy na przyszły rok szkolny.

„Ten budżet jest symbolem niezachwianego zaangażowania CPS w zapewnienie młodym ludziom wsparcia edukacyjnego, psychicznego i emocjonalnego, którego potrzebują, aby prosperować dzisiaj, jutro i w przyszłości” - powiedziała burmistrz Lori Lightfoot. „Wyrażam uznanie dla CPS za przebrnięcie przez wyzwania minionego roku, aby kontynuować wprowadzanie do naszych społeczności szkolnych inwestycji ukierunkowanych na równość i włączenie społeczne”.

jm