Większość Amerykanów uważa, że najgorsze za nami
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po ponad roku życia w cieniu pandemii, amerykańska opinia publiczna w końcu widzi przed sobą lepszą przyszłość – wynika z nowego sondażu CNN. Ponad trzy czwarte (77%) ankietowanych uważa, że najgorsza część epidemii koronawirusa już za nami.

Chociaż Covid-19 nadal znajduje się na liście najważniejszych problemów, z którymi radzić sobie musi kraj, to zdecydowanie mniej osób uważa go teraz za najważniejszą kwestię – taką opinię wyraża 30% osób, w porównaniu do 46%, którzy tak uważali w styczniu. Mniejszy odsetek osób twierdzi również, że warunki gospodarcze w kraju pogarszają się z powodu koronawirusa – 30% w porównaniu do 40% w październiku.

Zmiana nastawienia związana jest ze zmniejszającą się liczbą przypadków i zgonów oraz rosnącą liczbą podawanych szczepionek. Prezydent Biden zapowiada, że Stany Zjednoczone będą miały wystarczającą ilość szczepionek dla wszystkich osób dorosłych do końca maja, a Amerykanie ufają, że wyprowadzi kraj z pandemii – 63% uważa, że prezydent ma jasny plan zaszczepienia wystarczającej części populacji, aby uzyskać odporność stadną. Jednak większość twierdzi, iż brakuje mu przejrzystego planu w kwestii przywrócenia gospodarki do stanu sprzed pandemii (55%) oraz powrotu dzieci do szkół (53%).

W spojrzeniu opinii publicznej na kwestie związane z wychodzenia z pandemii ustępują podziały polityczne. Jeszcze w styczniu istniała 28% różnica między demokratami a republikanami w kwestii tego, czy najgorsza już minęło – w nowym sondażu różnica ta zmniejszyła się do 10 punktów, a wzrost optymizmu dało się zaobserwować po obu stronach – z 66% do 84% wśród republikanów, z 47% do 77% wśród wyborców niezależnych i z 38% do 74% wśród demokratów.

Demokraci są znacznie bardziej niż republikanie skłonni do uznania pandemii za najważniejszy problem kraju (uważa tak 51% demokratów w porównaniu do 11% republikanów).

Poglądy na temat skutków pandemii dla krajowej gospodarki pozostają głęboko podzielone, a demokraci i republikanie zmierzają w tej kwestii w przeciwnych kierunkach.

W październiku większość republikanów (58%) twierdziło, że gospodarka zaczyna się ożywiać, a tylko 11 uważało, że nadal się pogarsza. Obecnie tylko 27% republikanów twierdzi, że gospodarka zaczyna się odradzać, a 35% sądzi, iż się pogarsza.

Wśród demokratów 24% uważa, że gospodarka wciąż się pogarsza - to spadek o 42 punkty procentowe od października. Odsetek osób, które widzą ożywienie wzrósł o 17 punktów, do 26%.

Istnieją także duże różnice w postrzeganiu tego, czy Biden posiada jasny plan przywrócenia gospodarki do stanu sprzed pandemii, powrotu dzieci do szkół, zachęcania do szczepień i wiary w jego zdolności do wyprowadzenia kraju z pandemii.

Podczas gdy 82% demokratów ma duże zaufanie do zdolności prezydenta do przeprowadzenia kraju przez pandemię, tylko 35% wyborców niezależnych i 6% republikanów uważa tak samo. Podobnie duża różnica dotyczy tego, czy Biden ma jasny plan przywrócenia gospodarki – 78% demokratów uważa, że tak, w porównaniu do 37% wyborców niezależnych i 7% republikanów. Różnica jest nieco mniejsza w kwestii powrotu dzieci do szkół (73% demokratów, uważa, że Biden ma konkretny plan w porównaniu do 40% wyborców niezależnych i 14% republikanów) oraz opinii na temat zaszczepienia wystarczającej liczby osób do uzyskania odporności zbiorowej (89% uważa, że prezydent ma jasny plan w tej sprawie, podobnie jak 62% niezależnych oraz 34% republikanów).

Ankieta sugeruje, że około 7 na 10 osób dorosłych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki lub twierdzi, iż planuje ją przyjąć. Polityczne podziały wokół tematu szczepionek pozostają wyraźne: podczas gdy 92% demokratów twierdzi, że przyjęło szczepionkę lub to planuje, wśród republikanów odsetek ten spada do 50%.

Sondaż CNN został przeprowadzony w okresie od 3 do 8 marca na grupie 1,009 osób dorosłych. Margines błędu w badaniu wynosi 3.6 punktu procentowego.

jm