Wyróżnienia dla harcerzy
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z okazji Dnia Patrona do Domu Harcerza zawitał konsul generalny Piotr Janicki, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy podziękował harcerzom za ich udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ubiegłorocznej wizyty pary prezydenckiej w Chicago.

Konsul wręczył starszyźnie harcerskiej Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Decyzją szefowej resortu edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medale zostały nadane następującym druhom: Tomaszowi Bagińskiemu, Tomaszowi Brodowskiemu, Jerzemu Dierżanowskiemu, Zygmuntowi Figol, Markowi Klonowskiemu, Tadeuszowi Napierale, Stanisławowi Rafalikowi oraz Konradowi Więckowi. Uroczystość prowadził zastępca przewodniczącego Obwodu ZHP, druh Zygmunt Figol.

„Bardzo mnie cieszy, że tak liczne harcerskie grono mam przyjemność spotkać. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo spłacamy dług wdzięczności wobec tego środowiska. Przypomnę, że rok temu grupa harcerzy uczestniczyła w spotkaniu z panem prezydentem. Kilka tygodni temu mieliśmy wizytę pana premiera, w którą również to środowisko było zaangażowane. Bardzo się cieszę, że przy tej okazji mogłem wręczyć Medale Komisji Edukacji Narodowej” – powiedział konsul generalny Piotr Janicki.

Druh Tadeusz Napierała odczytał rozkaz Komendanta Chorągwi o wyborze nowego naczelnika harcerstwa, którym na XII Zjeździe Ogólnym ZHP obradującym drugiego lutego bieżącego roku w Old Windsor w Anglii, wybrany został druh Franciszek Pepliński zastępując na tej funkcji druha Marka Szablewskiego. Druhowie: Daniel Moskal, Daniel Urbański, Maurycy Michałowicz, Władysław Tymek, Sebastian Dzierżanowski i Kamil Gobcewicz uzyskali odznakę „Sprawność 100-lecia”. 16 harcerzy otrzymało nominacje na stopień „Młodzika”.

Harcerze hufca „Warta” przygotowują się do akcji kolonijnej, która została zaplanowana w terminie od 16 do 29 czerwca w ośrodku „Camp Norwid”. Spotkanie przy kominku zakończyła zabawa w „rycerski wyścig”. Zuchy wcieliły się w rycerzy, a rola wierzchowców przypadła harcerzom. W trakcie rycerskiego wyścigu zastępy rywalizowały o palmę pierwszeństwa w układaniu na czas podobizny patrona harcerzy św. Jerzego w walce ze smokiem.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak