10 najgorszych zabawek 2020
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Śliczne plastikowe zwierzątka z małymi akcesoriami, które grożą zadławieniem, pazury inspirowane Czarną Panterą, które mogą spowodować obrażenia twarzy lub oka, zielone slime, które może być szkodliwe w przypadku połknięcia – to tylko niektóre pozycje na dorocznej liście potencjalnie niebezpiecznych zabawek, opublikowanej przez grupę ochrony konsumentów.

„Chociaż zabawki są przeznaczone do zabawy i rozrywki, wiele stanowi ukryte zagrożenie, które niepotrzebnie naraża dziecko na ryzyko urazów lub śmierci” – stwierdziła firma World Against Toys Causing Harm (Świat przeciwko zabawkom stwarzającym zagrożenie) publikując swoją listę „10 najgorszych zabawek” w tym roku.

W momencie, kiedy rodzice szukają więcej różnorodnych sposobów zajęcia dzieci podczas pandemii i rozpoczyna się świątecznych zakupów, świadomość na temat bezpieczeństwa zabawek ma kluczowe znaczenie.

„Co szokujące, klasyczne zagrożenia związane z zabawkami, takie jak małe części, sznurki, pociski, substancje toksyczne, sztywne materiały oraz niedokładne ostrzeżenia i etykiety, nadal stanowią problem w nowych generacjach zabawek, które w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla dzieci” – twierdzi organizacja.

Szacuje się, iż każdego roku dzieci doświadczają 240,000 urazów związanych z zabawkami. Co trzy minuty trafia na izbę przyjęć dziecko z powodu urazu związanego z zabawkami według informacji WATCH.

Organizacja Toy Association, które reprezentuje producentów zabawek, określiło listę WATCH jako niepotrzebne sianie paniki.

„Zgodnie z prawem wszystkie zabawki sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą spełniać ponad 100 rygorystycznych testów i norm bezpieczeństwa” – poinformowała w oświadczeniu. „Jednak WATCH nie testuje zabawek podczas przygotowywania swojego raportu, aby sprawdzić ich bezpieczeństwo; ich zarzuty wydają się być oparte na fałszywej interpretacji obowiązujących norm dotyczących zabawek – oraz priorytetów, za jakie przemysł zabawkarski uznaje bezpieczną i przyjemną zabawę”.

Toy Association twierdzi, iż rodzice i inne osoby powinny zawsze wybierać zabawki odpowiednie do wieku, zachęcać do bezpiecznej zabawy i upewnić się, że kupują zabawki od renomowanych producentów i sprzedawców.

Pełna lista „10 najgorszych zabawek roku 2020” i wynikających z nich potencjalnych zagrożeń dostępna jest na stronie toysafety.org i obejmuje:

  • Calico Critters Nursery Friends – potencjalne ryzyko zadławienia
  • Missile Launcher – możliwość urazów oczu i twarzy
  • Pazury Marvel Avengers Vibranium Power FX – możliwość urazów oczu i twarzy
  • Gloria Owl – możliwość spożycia
  • WWE Jumbo Superstar Fists – możliwość wystąpienia tępych obrażeń i obrażeń w wyniku uderzenia
  • Slime Sci-Fi – ryzyko związane z chemikaliami
  • Boomerang Interactive Stunt UFO – możliwość obrażeń związanych ze śmigłem
  • Boom City Racers – możliwość urazów oczu i twarzy
  • My Sweet Love of Love Babies Minis – potencjalne ryzyko zadławienia
  • Star Wars Mandalorian Darksaber – potencjalne ryzyko tępych obrażeń i urazów oczu

jm