----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Gubernator J.B Pritzker zapowiedział gigantyczną pomoc dla rodzin o niskich dochodach, które borykają się z problemami finansowymi w czasie pandemii. Stan zamierza przekazać 327 milionów dolarów na dwa programy Low-Income Household Energy Assistance Program oraz Community Services Block Grant Program.

Fundusze mają być wykorzystane na czynsze, media, żywność oraz inne wydatki związane z pokryciem opłat za mieszkanie. Co warte podkreślenia, na pomoc będą się kwalifikować również osoby z nieuregulowanym statusem imigracyjnym.

"To historyczna inwestycja "- podkreślał Pritzker. "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najbardziej ułatwić uzyskanie pomocy tym mieszkańcom, którzy jej najbardziej potrzebują”.

Z dostępnych środków $209 mln pochodzi z funduszy federalnych, które Illinois otrzymało w ramach American Rescue Plan Act. Aby złożyć wniosek należy wejść na stanową stronę Help Illinois Families.

Gubernator podkreślał, że oferowanie pieniędzy potrzebującym mieszkańcom daje im "większy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do istotnych programów, które mogą zapobiec zaleganiu z płatnościami i popadaniu w długi”. Sylvia Garcia, p.o. dyrektora Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity uważa, że programy pomocowe oferowane mieszkańcom podczas pandemii były "kołem ratunkowym" dla wielu rodzin.

Stan Illinois od początku pandemii oferował mieszkańcom różne formy wsparcia m.in. pomoc w opłatach za czynsze oraz inne programy, w tym te skierowane do małych firm. Dodatkowo, Pritzker wielokrotnie przedłużał stanowe moratorium na eksmisje. Obecnie rozporządzenie wykonawcze ma wygasnąć 3 października.

W sierpniu, kiedy już było wiadomo, że zakaz egzekwowania nakazów wygasa z końcem września, gubernator informował o możliwości zapisania się do programu Illinois Rental Payment Program. Federalna pula wynosi około 500 milionów dolarów i może pomóc kwalifikującym się mieszkańcom w uzyskaniu części funduszy na pokrycie najmu.

Administracja gubernatora zaplanowała także utworzenie dodatkowej puli w wysokości 60 milionów dolarów, do której mieszkańcy mogą mieć dostęp za pośrednictwem sądów. Umożliwi to sędziom kierowanie pomocy dla osób, względem których toczy się postępowanie eksmisyjne.

Miasto także pomaga

Szeroko zakrojone programy pomocowe dla najuboższych oferuje również burmistrz Chicago. Lori Lightfoot przedstawiła pilotażowy program, w ramach którego 5,000 gospodarstw domowych o niskich dochodach otrzyma 500 dolarów zasiłku miesięcznie. Plan jest częścią budżetu miasta, który opiewa na 16.7 miliarda dolarów.

al