9 mln na usługi zdrowia psychicznego
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Burmistrz Chicago ogłosiła, że miasto rozszerzy finansowane ze środków publicznych usługi w zakresie zdrowia psychicznego. 9 milionów dolarów dodatkowego finansowania rocznie ma na celu rozwiązanie szerokiego zakresu problemów, od pandemii koronawirusa po przemoc w mieście.

Lightfoot stwierdziła, że temat zdrowia psychicznego stał się priorytetem od czasu objęcia przez nią urzędu - w tym czasie burmistrz "ponad dwukrotnie" zwiększyła budżet miasta na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Chicago uczyniło również zdrowie psychiczne elementem swoich planów zarówno dotyczących ekonomicznej odbudowy po pandemii, jak i walki z przemocą.

"W wyniku tej inwestycji dziesiątki tysięcy dodatkowych mieszkańców Chicago będzie mogło uzyskać opiekę, której potrzebują, w swoich własnych społecznościach" - powiedziała Lightfoot.

W ramach zapowiadanych 9 milionów dodatkowego finansowania, miasto zamierza rozwinąć "siatkę bezpieczeństwa psychicznego", wydając 8 mln dolarów rocznie na nowe placówki oferujące usługi w zakresie zdrowia psychicznego, głównie na południowej i zachodniej stronie; zająć się kwestią bezdomności i powiązanych z nią problemów dzięki nowym programom wartości 1.6 miliona dolarów oraz rozpocząć kampanię uświadamiającą, aby zmniejszyć powszechne piętno związane z opieką psychiatryczną.

Chicago posiada obecnie ponad 200 ośrodków finansowych ze środków publicznych, które zapewniają bezpłatne usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Zapowiedziane w ubiegłym tygodniu dodatkowe wydatki w wysokości 8 mln dolarów zostaną przekazane lokalnym organizacjom, aby mogły stworzyć dodatkowe 32 ośrodki opieki dziennej, gównie po stronie południowej i zachodniej, które będą oferować usługi niezależnie od możliwości finansowych czy statusu imigracyjnego.

Ponadto Lightfoot zapowiedziała, że 30 z nowych ośrodków zdrowia psychicznego rozszerzy swoje usługi na dzieci, młodzież i młodych dorosłych. Fundusze zostaną przekazane 32 uczestniczącym organizacjom w postaci grantów w wysokości od 240 do 350 tysięcy dolarów rocznie.

Departament Zdrowia Publicznego w Chicago przyjął w połowie sierpnia propozycję programu o wartości 6.5 miliona dolarów, którego celem jest rozszerzenie dostępu do bezpłatnych usług w zakresie zdrowia psychicznego w społecznościach o "wysokich potrzebach".

Miasto już wcześniej rozszerzyło swoją ofertę w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ eksperci przewidywali wzrost problemów spowodowanych pandemią koronawirusa. Działania obejmowały także oferowanie bezpłatnych usług w tym zakresie pracownikom służby zdrowia.

JM