----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

15 sierpnia w Chicago odbyła się doroczna uroczystość Dnia Wojska Polskiego połączona z celebracją 101. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, setnej rocznicy założenia Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych i Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

DSC 2024

Celebrację Dnia Wojska Polskiego rozpoczęła ceremonia złożenia wieńca przy Pomniku Weterana na cmentarzu w Justice

W obchodach zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP przy wsparciu Gwardii Narodowej stanu Illinois, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Obwodu ZHP, Zarządu Cmentarzy Katolickich Archidiecezji Chicago, parafii pw. św. Jacka oraz Związku Klubów Polskich uczestniczyli księża Zdzisław Torba i Stanisław Jankowski oraz: z-c konsula generalnego, konsul Małgorzata Bąk-Guzik, wicekonsul Piotr Semeniuk, z-ca Attache’ Obrony i Wojskowego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, ppłk Karol Budniak, gen. Justin W. Osberg, z-ca dowódcy Gwardii Narodowej w Illinois, major Allen Bear, koordynator partnerstwa Gwardii Narodowej Illinois z Wojskiem Polskim, komendant Placówki 90. SWAP Andrzej Jańczak, komendant Placówki 2. SWAP Roman Bucoń z żoną Anną, prezes Korpusu Pomocniczego Pań, przewodnicząca Obwodu ZHP, druhna Beata Chodorowska-Niebrugge, starszy chorąży sztabowy Adam Bułat, weteran Dywizji Powietrzno-Desantowej „Czerwone Berety”, major miasteczka Justice Krzysztof Wąsowicz, Marcin Ścigaj z zarządu cmentarzy katolickich, koordynatorzy Przystanku Historia IPN w Chicago: Helena Sołtys, Bernadetta Manturo i Marek Adamczyk, prezes Koła „Solidarność” Bogdan Strumiński, prezes Koła Łowieckiego „Hubertus” Wacław Ustupski, przedstawicielki zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, reprezentanci Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki, rekonstruktorzy Grupy Historycznej 15 Pułku Ułanów Poznańskich oraz członkowie Kompanii Honorowej Gwardii Narodowej Illinois.

DSC 2484

Po mszy świętej w Bazylice św. Jacka został złożony wieniec pod Pomnikiem Halerczyków z Jackowa. Od prawej: major Allen Bear, ppłk Karol Budniak, konsul Małgorzata Bąk-Guzik i Andrzej Janczak, komendant SWAP

Celebrację tych niezwykle ważnych dla narodu polskiego wydarzeń i rocznic rozpoczęła poranna uroczystość złożenia wieńca i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Weteranów na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice. O wkładzie Amerykanów polskiego pochodzenia w odzyskanie przez Polskę niepodległości mówił komendant Placówki 90 SWAP Andrzej Jańczak oraz druhna Beata Chodorowska-Niebrugge. Żołnierze Gwardii Narodowej oddali salwę honorową.

DSC 2575

Uczestnicy ceremonii złożenia wieńca i zapalenia zniczy przy pomniku Weteranów I Wojny Światowej

Z cmentarza w Justice delegacja udała się na mszę świętą za Ojczyznę, którą odprawił kustosz bazyliki św. Jacka, ks. Stanisław Jankowski. Zabierając głos na zakończenie nabożeństwa ppłk Karol Budniak powiedział, że obchodzenie Święta Wojska Polskiego w Stanach Zjednoczonych ma szczególny charakter. Zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym, ponieważ obchodzone jest na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, w której brało udział wielu polskich emigrantów, którzy w 1917 roku w liczbie ponad 21 tysięcy wyjechali do Europy, aby walczyć o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ks. Stanisław Jankowski poświęcił obraz przedstawiający generała Józefa Hallera autorstwa artysty malarza Leszka Bajeny. Po nabożeństwie goście złożyli kwiaty pod Pomnikiem Weteranów Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera, którzy pochodzili z parafii pw. św. Jacka.

DSC 2591

Przy grobie Agnieszki Wisły, pielęgniarki Polskiego Białego Krzyża we Francji podczas I wojny światowej, inicjatorki powołania Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej

Kolejnym punktem rocznicowych obchodów była wizyta na cmentarzu św. Wojciecha w Niels. Wieniec pod Pomnikiem Hallerczyków złożyli: ppłk Karol Budniak, konsul Małgorzata Bąk-Guzik i gen. Justin W. Osberg, z-c dowódcy Gwardii Narodowej w Illinois. Pamięć bohaterów uczczono salwą honorową. Następnie delegacja udała się na groby: Agnieszki Wisły – założycielki Korpusu Pomocniczego Pań niosącego pomoc weteranom Błękitnej Armii, którzy po powrocie do Stanów Zjednoczonych zostali pozbawieni pomocy państwa amerykańskiego i bardzo często cierpieli nędze i głód oraz gen. Franciszka Zarzyckiego, uczestnika Bitwy Warszawskiej, Szefa Sztabu Grupy Gen. Baranowskiego. Na zakończenie pobytu na terenie tej nekropolii odbyła się ceremonia złożenia wieńca i zapalenia zniczy przy Pomniku Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej. Do wspólnej modlitwy w intencji bohaterów zaprosił zgromadzonych ks. Zdzisław Torba, proboszcz parafii pw. św. Jana Brebeuf. Końcowym akordem obchodów była wizyta na kwaterze weterańskiej cmentarza Maryhill, gdzie przy Pomniku Żołnierza Polskiego uczestnicy obchodów złożyli wieniec i kwiaty, a żołnierze Gwardii Narodowej oddali salwę honorową.

DSC 2632

W imieniu przedstawicieli władz RP wieniec pod Pomnikiem Katyńskim złożył Adam Bułat z „Czerwonych Beretów”

Tekst i zdjęcia: AB/NEWSRP