Choruje więcej dzieci
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Chociaż na początku wydawało się, że dotyczy przeważnie starszych osób, teraz okazuje się, że koronawirus coraz częściej atakuje amerykańskie dzieci i nastolatki, co - według ekspertów ds. zdrowia - wydaje się być spowodowane otwarciem szkół, wznowieniem rozgrywek sportowych i innych zajęć.

Dzieci w każdym wieku stanowią obecnie 10% wszystkich przypadków w USA, w porównaniu do 2% odnotowanych w kwietniu - podała Amerykańska Akademia Pediatrii we wtorek. A Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom dodają, że częstotliwość występowania Covid-19 u dzieci w wieku szkolnym zaczęła rosnąć na początku września, kiedy wielu młodych ludzi wróciła do szkół.

Z raportu CDC wynika, że około dwa razy więcej nastolatków zostało zarażonych w porównaniu do młodszych dzieci. Większych zarażonych doświadcza łagodnego przebiegu choroby, liczba hospitalizacji i śmiertelność utrzymują się na znacznie niższym poziomie niż wśród dorosłych.

Doktor Sally Goza, prezes Amerykańskiej Akademii Pediatrii, powiedziała, że rosnące liczby są dużym zmartwieniem lekarzy i podkreślają znacznie noszenia maseczek, mycia rąk, przestrzegania dystansu społecznego i stosowania innych środków ostrożności.

"Chociaż dzieci generalnie nie chorują na koronawirusa tak samo, jak dorośli, nie są na niego odporne i w dalszym ciągu musimy się wiele dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób mogą przekazywać go innym" - powiedziała.

Raport CDC nie wskazuje, gdzie ani w jaki sposób zostały zarażone dzieci.

Eksperci ds. zdrowia publicznego twierdzą, że wzrost prawdopodobnie odzwierciedla rosnące rozprzestrzenianie się wirusa w większych społecznościach. Chociaż wiele dystryktów wymaga masek i podejmuje inne środki ostrożności, uważa się, że do zarażenia dochodzi również w szkołach. Ale eksperci twierdzą również, że wiele dzieci w wieku szkolnym, które chorują, zaraża się w innych miejscach i od innych osób.

Tak, jak przypadki zachorowań wśród studentów są powiązane z imprezami i barami, dzieci w wieku szkolnym mogą zarazić się podczas wspólnych zabaw, nocowania u kolegów (tzw. sleepover), uprawiania sportu i innych zajęć, w czasie których nie są podejmowane niezbędne środki ostrożności - powiedziała doktor Leana Wen, specjalistka ds. zdrowia publicznego na George Washington University.

49

"Zrozumiałe jest, że istnieje duże zmęczenie kwarantanną" - powiedziała Wen. "Wiele osób jest przekonanych, że jeśli szkoły zostają ponownie otwarte, mogą wznowić również inne zajęcia, ale w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie".

Jak wynika z raportu CDC, globalne badania sugerują, że nauka osobista może być bezpieczna, gdy wskaźniki transmisji w większej społeczności również utrzymują się na niskim poziomie.

Kiedy otwarte zostaną szkoły...

Doktor Yvonne Maldonado, przewodnicząca komitetu chorób zakaźnych Amerykańskiej Akademii Pediatrii, twierdzi, że głównym pytaniem jest, co się stanie, kiedy szkoły, które rozpoczęły naukę w systemie online powrócą do zajęć stacjonarnych.

"To naprawdę będzie zależeć od tego, jak dobrze przestrzegane są zasady noszenia maseczek i dystansu społecznego w środowisku szkolnym" - powiedziała.

Nowy Jork, największy dystrykt szkolny w kraju, z ponad milionem uczniów, wznowił we wtorek zajęcia w klasach dla uczniów szkół podstawowych. Stare klasy powrócą do szkół w czwartek.

Raport CDC podaje, że w okresie od marca do 19 września potwierdzono zarażenie u ponad 277,000 dzieci w wieku od 5 do 17 lat, przy czym wzrost nastąpił we wrześniu, po szczycie i spadku w okresie letnim. Agencja przyznała, że liczby mogą być niedoszacowane, po części dlatego, że badania najczęściej przeprowadza się u osób z objawami, a dzieci z koronawirusem często ich nie mają.

CDC zgłosiło 51 zgonów dzieci w wieku szkolnym, w większości w wieku od 12 do 17 lat. Mniej niż 2 procent zarażonych dzieci wymagało hospitalizacji. Nierówności rasowe dotyczą także dzieci i wirus częściej atakuje dzieci czarne i pochodzenia latynoskiego. Większe szanse na zachorowanie i trudniejszy przebieg choroby mają dzieci cierpiące na inne schorzenia.

48

Odkrycia uzupełniają inne dane, pokazujące, że pandemia w coraz większym stopniu dotyka także młodsze grupy wiekowe, po tym, jak początkowo dotkliwe uderzyła starsze pokolenie Amerykanów.

W odrębnym raporcie opublikowanym we wtorek CDC podało, że tygodniowa liczba przypadków Covid-19 wśród osób wieku od 18 do 22 lat wzrosła o 55% w całym kraju. Dotyczy to głownie regionów Northeast i Midwest i nie może być przypisane jedynie zwiększonej liczbie testów - twierdzi CDC. Około jedna trzecia przypadków w USA dotyczy osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych, a jedna czwarta osób w wieku od 18 do 29 lat.

Badanie Amerykańskiej Akademii Pediatrii opiera się na raportach wydziałów zdrowia publicznego w 49 stanach, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Portoryk i terytorium Guamu. Stan Nowy Jork nie podaje danych według wieku. W większości s tanów liczone są przypadki dzieci do 19 roku życia, chociaż w kilku stosuje się inne przedziały wiekowe.

Do 24 września AAP potwierdziło prawe 625,000 przypadków wśród dzieci i młodzieży (do 20 roku życia), co stanowi wzrost o 14% w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Liczba zgonów wyniosła 109, czyli znacznie poniżej 1% wszystkich zgonów z powodu Covid-19 w USA.

W poniedziałek CDC odnotowało 435,000 przypadków u dzieci w wieku od 0 do 17 lat i 93 zgony. Sumy grup różnią się, ponieważ obejmują różne grupy wiekowe i okresy.

Covid-19 został zdiagnozowany u ponad 7 milionów Amerykanów. Zmarło 205,000 osób.

JM