----- Reklama -----

Vallas For Mayor
Zaloguj się

06 grudnia 2022

Udostępnij znajomym:

Według dwóch nowych raportów amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, liczba zgonów związanych z nadużywaniem narkotyków i nadużywaniem alkoholu wydaje się rosnąć wśród starszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, podobnie jak niedawno obserwowano wzrost wśród młodszych dorosłych.

Wskaźniki zgonów z powodu przedawkowania narkotyków wśród seniorów wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad, wynika z raportu opublikowanego przez Narodowe Centrum Statystyk Zdrowia CDC. W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych ponad 5,000 dorosłych w wieku 65 lat i starszych zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Chociaż wskaźniki zgonów z powodu przedawkowania narkotyków wśród osób starszych są zwykle niższe niż w innych grupach wiekowych – i stanowiły zaledwie 0.2% wszystkich zgonów wśród osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych w 2020 r. – liczba takich zgonów rośnie. W latach 2000-2020 wskaźniki wzrosły z 2.4 do 8.8 zgonów na 100,000 dorosłych w wieku 65 lat i starszych.

W kolejnym nowym raporcie Narodowego Centrum Statystyk Zdrowia stwierdzono, że wskaźniki zgonów spowodowanych alkoholem wśród osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych rosną od 2011 r. i zwiększyły się o ponad 18% w latach 2019-2020. W 2020 r. ponad 11,000 osób starszych zmarło z powodu nadużycia alkoholu.

Raport na temat zgonów spowodowanych alkoholem, oparty na danych CDC, wykazał, że chociaż stanowią one mniej niż 1% wszystkich zgonów wśród dorosłych w wieku 65 lat i starszych, wskaźniki zgonów wzrosły w latach 2019-2020, z 17 do 20.1 zgonów na 100,000 osób.

Mężczyźni mieli wyższy wskaźnik zgonów spowodowanych alkoholem. Według raportu w latach 2019-2020 wśród mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat wskaźnik ten wzrósł z 36.5 do 43.4 na 100,000, a dla mężczyzn w wieku 75 lat i starszych z 19.8 do 21.5.

Jeśli chodzi o kobiety, śmiertelność spowodowana alkoholem wzrosła z 10.2 do 12.9 w przedziale wiekowym od 65 do 74 lat i z 4.4 do 5.3 dla kobiet w wieku 75 lat i starszych.

Dane te wykazały również pewne różnice rasowe. Wskaźniki zgonów spowodowanych alkoholem u dorosłych w wieku 65 lat i starszych były najwyższe wśród Indian oraz rdzennych mieszkańców Alaski, a następnie dorosłych Latynosów, rasy białej, czarnej i Azjatów.

Alkohol bardziej niebezpieczny dla starszych

Nadmierne picie może mieć poważniejsze konsekwencje dla organizmu w starszym wieku niż u młodszych dorosłych, prowadząc do wyższego ryzyka śmierci, powiedział Peter Hendricks, profesor na University of Alabama w Birmingham School of Public Health Department of Health Behavior.

„Wraz z wiekiem zmienia się sposób, w jaki metabolizujemy narkotyki, a w konsekwencji działanie alkoholu zmienia się wraz z wiekiem” – wyjaśnił Hendricks. „Dla wielu osób to, co mogło być rozsądnym lub umiarkowanym stopniem spożycia alkoholu w pewnym momencie w przeszłości, teraz wystarcza, aby spowodować znaczne zatrucie lub nietrzeźwość”.

„Ryzyko upadków, wypadków samochodowych i innych rodzajów urazów wzrasta wraz z wiekiem z powodu związanych z wiekiem zmian w koordynacji ruchowej” – dodał.

Przedawkowanie narkotyków

Według wstępnych danych CDC liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najwyższy poziom w historii w ubiegłym roku. Liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem rośnie w Stanach Zjednoczonych od lat, ale gwałtownie wzrosła podczas pandemii COVID-19, a niektórzy eksperci jako czynniki stojące za tym wzrostem podają czynniki związane ze zdrowiem psychicznym i sytuacją finansową.

Odkrycia dotyczące zgonów spowodowanych narkotykami i alkoholem „są bardzo niepokojące”, powiedziała Lori Ann Post, profesor Buehler geriatrii i medycyny ratunkowej w Feinberg School of Medicine na Northwestern University.

Post i jej współpracownicy odkryli, że liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów u starszych Amerykanów wzrosła o 1,886% w latach 1999-2019, publikując swoje badania w czasopiśmie JAMA Network Open. Post powiedział, że ustalenia zawarte w nowym raporcie są zgodne z ich ustaleniami.

„Starsi dorośli są bardziej niż młodsi narażeni na interakcje z lekami, mniejszą zdolność do metabolizowania narkotyków oraz wyższe wskaźniki izolacji społecznej i depresji, które prowadzą do samouspokojenia. Musimy wyeliminować piętno, aby starsi dorośli mogli poddać się terapii” – powiedziała. „Niestety istnieje niewiele programów leczenia uzależnień, które są dostosowane do potrzeb osób starszych”.

jm

----- Reklama -----

Księgarnia D&Z

----- Reklama -----

Zobacz nowy numer Gazety Monitor
Zobacz nowy numer Gazety Monitor