Dzień Flagi RP
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W obchodzonym w czwartek Dniu Flagi RP w Chicago odbędzie się uroczystość podniesienia polskiej flagi, która rozpocznie się w samo południe przed konsulatem generalnym RP.

Dzień Polonii i Polaków Za Granicą obchodzony w środę (2 maja) został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu w 2002 roku. Poza ojczyzną mieszka około 18-20 milionów Polaków. Najwięcej - w Stanach Zjednoczonych. 2 maja obchodzony jest także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski rząd pielęgnuje kontakty z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą na wiele sposobów, m.in. poprzez „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”, definiujący strategiczne cele: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

Od 2 maja 2002 roku obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ustanowiony przez Sejm z inicjatywy Senatu. Jak zapisano w ustawie z 20 marca 2002 roku, to święto jest obchodzone w dowód uznania "wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierności i przywiązania do polskości oraz pomocy Krajowi w najtrudniejszych momentach".

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym ustanowionym na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. To jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce.

JT

Zdjęcia: A. Baraniak, archiwum