----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

28 grudnia 2021

Udostępnij znajomym:

Na zaproszenie szefowej polskiej placówki dyplomatycznej w Wietrznym Mieście, konsul Małgorzaty Bąk-Guzik, w przededniu Wigilii do konsulatu przybył podkomendny generała Stanisława Maczka, działacz społeczny, członek wielu organizacji polonijnych Feliks Rembiałkowski, który 20 listopada celebrował 102. rocznicę urodzin.

Weteran wręczając pani konsul bukiet róż, podziękował za urodzinowe odwiedziny w listopadzie, po czym odbyła się blisko godzinna rozmowa przy kawie i ciastkach. Feliks Rembiałkowski podzielił się wspomnieniami z obchodów Świąt Bożego Narodzenia w czasie II wojny światowej, gdy został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec oraz po wyzwoleniu podczas pełnienia służby w wojskach okupujących tereny niemieckie.

31 rembialkowski 3

Konsul Małgorzata Bąk-Guzik zaprosiła do konsulatu weterana Feliksa Rembiałkowskiego, który 20 listopada skończył 102 lata

Wspominał okres lat pięćdziesiątych, gdy po przyjeździe do Chicago uczestniczył w budowie ruchu ludowego, którego przed wojną był członkiem. Już jako osiemnastoletni chłopak zakładał koła „Wiciowe” na terenie Kowala koło Włocławka, gdzie jego ojciec był skarbnikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego na trzy powiaty. Będąc w Stanach Zjednoczonych został delegatem ruchu chłopskiego na światowy zjazd w Paryżu, gdzie został wybrany do Rady Naczelnej. Przez wiele lat blisko współpracował ze Stanisławem Mikołajczykiem, z którym łączyły go bliskie więzy przyjaźni. Były premier między innymi był ojcem chrzestnym Małgorzaty, pierworodnej córki państw Rembiałkowskich. Przez kilka lat wydawał „Orkę”, kwartalnik ruchu chłopskiego na emigracji. Egzemplarze tej publikacji, podobnie jak i wiele innych pamiątek weterańskich, przekazał do Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy, gdzie znajduje się sala jego imienia. Prowadził Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego. Przez blisko 30 lat organizował dożynki w Wietrznym Mieście angażując do części artystycznej wielu artystów, między innymi Teatr Feliksa Konarskiego „Refrena”. Do tej pory pełni funkcję wicekomendanta Placówki 90 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Od 70 lat jest członkiem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

32 rembialkowski 4

Żegnając sędziwego gościa pani konsul wyraziła nadzieję na odwiedziny w domu weterana w Morton Grove oraz złożyła świąteczne życzenia. „Na te święta życzę panu bardzo dużo zdrowia, dużo dobrych dni, dobrej energii, radości i oby jak tylko długo zdrowie pozwoli odwiedzał nas w konsulacie. Zapraszam zawsze”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----