Głód w czasie pandemii
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie większości Amerykanów. Niektórzy jednak radzą sobie gorzej niż inni. Wiele osób każdego dnia zmaga się z problemem, co położyć na stole i jak opłacić najbardziej potrzebne wydatki.

Prawie jedno na cztery gospodarstwa domowe w Stanach Zjednoczonych borykało się ze zjawiskiem braku bezpieczeństwa żywnościowego lub brakiem stałych funduszy na jedzenie w 2020 roku – to ponad dwukrotnie więcej niż w 2019. Pod koniec listopada około 26 milionów Amerykanów twierdziło, iż nie posiada wystarczającej ilości żywności, a najgorsze prognozy sugerowały, że do końca roku około 54 miliony ludzi w całym kraju, w tym 18 milionów dzieci, może cierpieć z powodu problemów z dostępem do żywności. Ponieważ coraz więcej osób szuka pomocy w bankach żywności i organizacjach charytatywnych, aby móc wyżywić swoje rodziny, ich zasoby mogą okazać się niewystarczające.

Witryna Stacker opracowała informacje dotyczące braku bezpieczeństwa żywnościowego na podstawie danych największej organizacji walki z głodem – Feeding America, oraz uniwersytetów, czasopism naukowych, danych Census Bureau i innych źródeł, starając się ukazać skalę tego zjawiska w Stanach Zjednoczonych.

39

W 2019 roku około 13.7 miliona gospodarstw domowych, czyli ok. 35 milionów osób, stanęło w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego. Liczba ta obejmowała ponad 10 milionów dzieci. Pomimo tak wysokich liczb, zjawisko to w rzeczywistości dotyczyło najniższej liczby osób od czasu Wielkiego Kryzysu i malało przed pandemią.

W obliczu ekonomicznej dewastacji spowodowanej pandemią, ponad 50 milionów osób w Stanach Zjednoczonych doświadczyło braku bezpieczeństwa żywnościowego w 2020 roku – według danych organizacji Feeding America. Liczba dzieci, które mogą doświadczać tego zjawiska, również wzrosła o 7 milionów.

Rodziny borykające się z brakiem żywności podczas pandemii coraz częściej zwracały się do banków żywności. Feeding America donosi, że w okresie od marca do października banki żywności w całym kraju wydały 4.2 miliardy posiłków. Przy tak wysokim popycie organizacja przewiduje potencjalny niedobór posiłków w wysokości ośmiu miliardów między październikiem 2020 roku a październikiem 2021.

Dwie kategorie braku bezpieczeństwa żywnościowego

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych używa dwóch kategorii do określenia zjawiska niepewności żywnościowej w gospodarstwie domowych. „Niskie bezpieczeństwo żywnościowe” oznacza, że w gospodarstwie domowym nastąpiły negatywne zmiany w diecie, takie jak obniżona jakość lub różnorodność żywności. „Bardzo niskie bezpieczeństwo żywnościowe” wiąże się z zaburzeniami wzorców żywieniowych i mniejszą ilością jedzenia spożywaną przez daną rodzinę.

Jedna czwarta amerykańskich rodzin z dziećmi nie ma stałego dostępu do żywności

Raport Brookings Institutution z lipca 2020 roku wykazał, że 27.5% gospodarstw domowych z dziećmi doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego. W około dwóch trzecich tych rodzin badacze stwierdzili, że problem braku żywności dotyczył dzieci.

Brak stałego dostępu do żywności zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Raport USDA z 2017 roku wykazał związek między brakiem bezpieczeństwa żywnościowego a chorobami takimi jak choroby serca, zapalenie wątroby, cukrzyca, zapalenia stawów i nowotwory. Dane wykazały, że osoby o bardzo niskim poziomie bezpieczeństwa żywnościowego były prawie o 53% bardziej narażone na przewlekłe choroby.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego związane jest z otyłością. Badanie przeprowadzone przez CDC w 2015 roku wykazało, iż osoby, które doświadczyły braku bezpieczeństwa żywnościowego, częściej miały wyższy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI).

40

Najgorsza sytuacja w Mississippi

Mississippi ma najwyższy wskaźnik niepewności żywieniowej. Około 18.1% dorosłych mieszka w gospodarstwach domowych, które czasami lub często nie posiadały wystarczającej ilości jedzenia w tygodniu poprzedzającym ankietę – wynika z badania Household Pulse Survey przeprowadzonego przez Census Bureau w okresie od 11 do 23 listopada ubiegłego roku. Inne stany o wysokim wskaźniku to Karolina Południowa, Floryda, Alabama i Arkansas.

Stan Vermon odznaczał się najniższym wskaźnikiem braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym 5.2% dorosłych mieszkała w gospodarstwach domowych, które czasami lub często nie miały wystarczającej ilości jedzenia. Minnesota, Montana, Północna Dakota i Kolorado miały również stosunkowo niskie wskaźniki.

Osoby w wieku od 25 do 39 lat odnotowały najwyższe wskaźniki braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym 13.8% zgłasza, że czasami lub często brakuje im wystarczającej ilości pożywienia – zgodnie z analizą danych MagnifyMoney badania Census Bureau Puse Survey przeprowadzonego w okresie 2-14 września. Kolejną grupą, którą najbardziej dotykał ten problem, byli dorośli w wieku od 40 do 54 lat, przy czym 12.8% z nich nie miało wystarczającej ilości jedzenia.

Problem najbardziej powszechny jest wśród czarnych Amerykanów. Prawie 19% czarnoskórych Amerykanów czasami lub często nie posiada wystarczającej ilości jedzenia – wynika z badania Census Bureau. Kolejni byli Latynosi – w ich przypadku problem dotyczył 17.6% osób.

Słabe wykształcenie zwiększa ryzyko braku bezpieczeństwa żywnościowego

Analiza danych wykazała, że wyższym poziom edukacji wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem braku bezpieczeństwa żywnościowego. Około jedna czwarta osób bez dyplomu szkoły średniej nie zawsze ma wystarczającą ilość jedzenia – w porównaniu do 13.9 procent absolwentów szkół średnich, 10.8% osób z niepełnym wykształceniem wyższym i 3.4% z tytułem licencjata.

Pożyczanie pieniędzy

Analiza danych badania Census Bureau wykazała, że prawie cztery na dziesięć osób, które niedawno pożyczały pieniądze od bliskich, nie miała wystarczająco jedzenia. Jeśli ktoś prosi o pożyczenie pieniędzy, może się okazać, że potrzebuje więcej jedzenia.

Jeden miesiąc może spowodować różnicę. Według Feeding America, wiele rodzin dzieli tyko jeden „zły miesiąc” od utraty bezpieczeństwa żywnościowego. Nagłe wydatki, takie jak naprawa samochodu, rachunki za leczenie lub utrata pracy, mogą postawić rodzinę w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wybór między zakupami spożywczymi a opłaceniem innych potrzeb.

Organizacja Feeding America odnotowała w ubiegłym roku 60% wzrost liczby osób polegających na bankach żywności, przy czym mniej więcej cztery na 10 osób robiło to po raz pierwszy w czasie pandemii. Feeding America dostarczyło około 57% więcej żywności w trzecim kwartale 2020 roku niż w 2019.

Właściciele zwierząt mniej narażeni na brak bezpieczeństwa żywnościowego

Co ciekawe, osoby, które posiadają zwierzęta, są mniej narażone na brak bezpieczeństwa żywnościowego – wynika z ankiety przeprowadzonej w 2019 roku na University of Pittsburgh. Naukowcy twierdzą, że odpowiedzialność i opieka nad zwierzakiem może motywować właścicieli do utrzymywania zapasów w spiżarniach dla siebie i swoich czworonożnych przyjaciół.

Jednak brak odpowiednich zapasów karmy dla zwierząt może stanowić problem dla rodzin o bardzo niskich dochodach. Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez pracowników banków żywności wykazało, że wiele osób dzieli się własnym jedzeniem ze zwierzętami, jeśli nie mają dla nich żadnego innego pokarmu.

Badanie National Center for Biotechnology Information z lipca 2020 roku wykazało, że około 31% gospodarstw domowych zarabiających mniej niż 75,000 dolarów, które doświadczyły problemu bezrobocia w dowolnym momencie pandemii, straciło stały dostęp do żywności. Jedna trzecia gospodarstw domowych zgłosiła także mniejszą ilość jedzenia z powodu finansowych skutków bezrobocia.

Głód w dzieciństwie a szanse na sukces

Doświadczanie problemu głodu w dzieciństwie może sprawić, że dana osoba osiągając wiek dorosły, będzie mniej skuteczna na rynku pracy – wynika z raportu Feeding America. Mówi się, że brak bezpieczeństwa żywnościowego w dzieciństwie może wpływać na fizyczne, emocjonalne, społeczne i umysłowe zdolności do wykonywania pracy.

Głód na bardzo wczesnym etapie życia może zmniejszyć zdolność uczenia się. Chroniczne niedożywienie przed 3. rokiem życia zmniejsza zdolność osoby do szybkiego uczenia się i przyswajania wielu informacji z powodu zmian w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym.

Prawie połowa rodziców o niskich dochodach twierdzi, że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby każdego miesiąca wyżywić swoje rodziny. Około 25% rodziców o niskich dochodach musiało zmniejszyć ilość posiłków dla swoich dzieci z powodu trudności finansowych w domu - według No Kid Hungry.

Seniorzy, weterani, niepełnosprawni i mniejszości

Według danych Feeding America z 2018 r. brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka około 7.3% seniorów, czyli łącznie 5.3 miliona osób w tej grupie wiekowej.

W raporcie wykazano, że seniorzy zostali nieproporcjonalnie mocno dotknięci koronawirusem, a dodatkowa liczba starszych osób mogła mieć trudności z dostępem do zdrowej żywności w czasie blokad i nakładanych ograniczeń.

41

Kobiety są bardziej narażone na brak bezpieczeństwa żywnościowego, gdy osiągną wiek 60 lat - w porównaniu z mężczyznami. Feeding America podaje, że 60.1% seniorów, którzy nie mają stałego dostępu do żywności, to kobiety.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego jest stosunkowo powszechny wśród tych, którzy służyli naszemu krajowi. Chociaż szacunki dotyczące głodu wśród weteranów są różne, niektóre badania szacują, że może to dotyczyć prawie jednej czwartej wszystkich weteranów w Stanach Zjednoczonych.

Niektóre podgrupy weteranów borykają się z wyższymi wskaźnikami braku bezpieczeństwa żywnościowego. Jedno z badań ze stycznia 2020 r. wykazało, że brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka 28% kobiet weteranów, 35% byłych wojskowych cierpiących na poważne schorzenia psychiczne i 49% bezdomnych.

Osoby niepełnosprawne są bardziej narażone na głód niż ogół populacji. Raport z Syracuse University wykazał, że 31.8% gospodarstw domowych borykających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego miało osobę dorosłą z niepełnosprawnością.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka około 27% dorosłych LGBTQ +, jak podał Oregon Food Bank w 2019 r. Jednym z powodów wyższych wskaźników braku bezpieczeństwa żywnościowego jest dyskryminacja, z jaką ludzie tych środowisk spotykają się, próbując znaleźć pracę, dostęp do opieki medycznej lub mieszkanie. Brak bezpieczeństwa żywnościowego jest bardzo powszechny wśród kolorowych osób LGBTQ w Stanach Zjednoczonych. Według Oregon Food Bank członkowie tej społeczności są dwukrotnie bardziej narażeni na głód niż ogół populacji.

Okazuje się także, że dyskryminacja ze względu na płeć może powodować, że kobiety są bardziej narażone na brak bezpieczeństw żywnościowego. Według raportu USDA z 2019 roku prawie 29% gospodarstw domowych prowadzonych przez samotne kobiety borykała się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, w porównaniu do 15.4% gospodarstw domowych prowadzonych przez samotnych mężczyzn.

Brak bezpieczeństwa wpływa na przemoc domową

Dane zebrane przez California Women’s Health Survey w ciągu sześciu lat (opublikowane w 2015 r.) wykazały związek między brakiem bezpieczeństwa żywnościowego a przemocą domową. Naukowcy odkryli, że kobiety, które doświadczały problemów z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, odnotowały wyższy wskaźnik przemocy ze strony partnera, to trend szczególnie widoczny wśród kobiet pochodzenia afroamerykańskiego.

Problem głodu nie zniknie do 2034 roku

W ostatnich dziesięcioleciach banki żywności stały się bardziej dostępne w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy w 1980 roku w całym kraju istniało zaledwie kilkadziesiąt banków żywności, obecnie – według Move f or Hunger – jest ich ponad 200, dostarczając żywność dziesiątkom tysięcy organizacji.

44

Opierając się na ostatnich danych dotyczących braku bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, Stanom Zjednoczonym pozostaje wciąż ponad 10 lat do zakończenia zjawiska głodu. Bread for the World szacuje, że najwcześniej problem głodu w kraju uda się rozwiązać w 2034 roku.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych marnuje się około 72 miliardów funtów jadalnej żywności. Feeding America pomaga przekierowywać część tej żywności do rodzin borykających się z brakiem pożywienia.

Chociaż wydaje się dobrym pomysłem przekazanie jedzenia do banków żywności, lepszym sposobem wsparcia jest przekazanie pieniędzy. Pozwalają one organizacjom na zakup żywności po cenie hurtowej, której przeciętny klient detaliczny nigdy nie będzie w stanie uzyskać, a co za tym idzie, większej ilości jedzenia.

Potrzebni są również wolontariusze. Ich odsetek znacznie spadł w czasie pandemii. W rezultacie około dwie trzecie banków żywności należących do sieci Feeding America poszukuje wolontariuszy. Osoby chętne do pomocy mogą poszukać lokalnych banków żywności i organizacji, aby dowiedzieć się, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc.

Na podstw. stacker.com
jm