Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W nowym raporcie opisano potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z pływaniem i przebywaniem na plażach w Chicago i okolicach.

Przegląd danych dotyczących bakterii kałowych zebranych w ubiegłych roku na 19 plażach powiatu Cook, dowiódł, że większość miała poziom zanieczyszczenia wody, który wiązał się z ryzykiem zachorowania w ponad 80% dni, w których przeprowadzono badania.

Pobierane próbki na kilku plażach wykazały potencjalnie niebezpieczne poziomy bakterii w prawie każdym dniu testów. South Shore Beach, 63rd Street Beach i Foster Avenue Beach odnotowały wysokie poziomy zanieczyszczeń częściej niż inne pobrane próbki.

Analiza opiera się na danych zebranych w czasie około 95 dni w całym 2018 roku z różnych źródeł, w tym agencji stanowych, powiatowych i lokalnych oraz portalu danych o jakości wody Krajowej Rady Monitorowania Jakości Wody.

Badanie, przeprowadzone przez niedochodowe Centrum Badań Środowiska i Edukacji w Illinois (Environmental Illinois Research & Education Center) oraz jego krajową organizację macierzystą, zbadało dane dotyczące próbek pobranych na ponad 2,600 plaż w 29 stanach i Portoryko. Ponad połowa badanych miejsc wykazywała niebezpieczne poziomy zanieczyszczenia co najmniej jednego dnia w 2018 roku, a 610 miejsc miało wysoki poziom zanieczyszczeń co najmniej przez jedną czwartą dni, w których miało miejsce pobieranie próbek.

Miejsca uznano za potencjalnie niebezpieczne, jeśli poziomy bakterii kałowych przekroczyły tzw. próg Beach Action Value opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska w USA, który agencja określa jako środek ostrożności przy podejmowaniu decyzji, kiedy powiadomić opinię publiczną o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia na plażach.

Chicago Park District, które zarządza miejskimi plażami wydało oświadczenie w odpowiedzi na opublikowane badania:

„Chicago Park Disctrict testowało 19 plaż pod kątem bakterii Enterococci przez siedem dni w tygodniu podczas sezonu plażowego 2018 przy użyciu metody szybkiej analizy, a nie metody opartej ma kulturach bakterii opisanych w raporcie. Metoda szybkiej analizy wyszukuje DNA w wodzie, zamiast liczyć żywe komórki bakterii, i daje wyniki w ciągu 2-4 godzin, zamiast 18-24 godzin.

Niestety raport ocenił dane z chicagowskich plaż przy użyciu niewłaściwej jednostki miary. Przy korzystaniu z właściwej jednostki miary, na przykład South Shore Beach odnotowało 26 dni z przekroczonym poziomem na 100, podczas których pobierane były próbki w sezonie plażowym 2018, a nie 93 z 98 próbek, jak dowodzi raport”.

Park District poinformował również, że „Chicago to jedyne duże miasto, które prowadzi monitoring jakości wody tego samego dnia, w oparciu o DNA w Stanach Zjednoczonych”.

Raport organizacji non-profit zatytułowany „Bezpiecznie na pływanie? Jakość wody na naszych plażach” zauważa, że każdego roku osoby korzystające z amerykańskich plaż doświadczają średnio 67 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą wodną, a bakterie kałowe są jednym z głównych źródeł.

Kontakt z wysokimi poziomami bakterii kałowych może powodować choroby przewodu pokarmowego, choroby układu oddechowe, infekcje ucha, oczu oraz wysypkę skórną – według Agencji Ochrony Środowiska

„Pływanie i przebywanie na plaży stanowi jedna  największych letnich atrakcji dla wielu mieszkańców Illinois, ale najwyraźniej mamy przed sobą dużo pracy, aby upewnić się, że woda na wszystkich naszych plażach jest bezpieczna” – powiedziała Hannah Kim, adwokat Centrum Badań i Polityki Środowiskowej w wydanym oświadczeniu. „Musimy inwestować w infrastrukturę wodną, która zapobiega zanieczyszczeniom, aby zapewnić, że amerykańskie kanały wodne są bezpieczne do pływania”.

Raport zauważa, że powszechne źródła zanieczyszczeń bakterii kałowych obejmują spływy wód opadowych i przelewające się ścieki. Aby zapobiec wpływowi bakterii na plaże, raport zaleca inwestowanie w tereny zielone, przepuszczalne nawierzchnie, ogrody na dachach i beczki deszczowe, które mogą pochłaniać spływy wód opadowych i zapobiegać przelewom.

Projekt ustawy znajdującej się w Kongresie, ma na celu zwiększenie finansowania takich projektów, wymagając, aby c o najmniej 20 procent federalnych funduszy związanych z oczyszczaniem wody (Clean Water State Revolving Funds) było przeznaczanych na „zieloną infrastrukturę” oraz „innowacyjne pod względem środowiskowym” projekty wodne.

Osoby korzystające z plaż w rejonie Chicago mogą przeglądać aktualne informacje dotyczące warunków pływania i jakości wody na miejskich plażach za pośrednictwem strony Chicago Park Distroct: https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/beaches/

Monitor

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location