----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

W ciągu ostatniej dekady liczba Amerykanów zatrudnionych przez rządy lokalne, stanowe i federalne spadła z 22.5 miliona w 2010 roku do 21.9 mln w 2020, co stanowi spadek o 2.6%. W całym kraju sektor publiczny odpowiada za 15.4% całkowitego zatrudnienia.

W zależności od stanu, udział wszystkich miejsc pracy w sektorze publicznym waha się od niespełna 13% do ponad 25%. Jak na tym tle wypada Illinois?

W naszym stanie 13.8% siły roboczej zatrudnionej jest przez rząd – na poziomie stanowym, lokalnym lub federalnym. To dziewiąty najniższy odsetek wśród wszystkich stanów. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem liczba pracowników rządowych w Illinois zmniejszyła się w ostatnich latach. Obecnie w stanie jest o 785,800 pracowników sektora publicznego, o 7.8% mniej niż 2010 roku.

Stany o większym udziale pracowników sektora publicznego często mają wydatki rządowe w przeliczeniu na mieszkańca powyżej średniej i vice versa. Illinois nie jest wyjątkiem. W 2019 roku wydatki władz stanowych i samorządowych na mieszkańca wyniosły $9,832 w porównaniu ze średnią krajową $10,131.

16

Na podst. www.thecentersquare.com

jm