----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ostatni spis ludności nie był zbyt korzystny Illinois. W związku ze spadającą populacją utraciliśmy jedno miejsce w Kongresie, nieco funduszy federalnych, a ponadto dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jednym z zaledwie 3 stanów ze spadającą liczbą mieszkańców w okresie ostatnich 10 lat.

Trend przemieszczania się ludności w południowe i zachodnie rejony kraju utrzymuje się. Mieszkańcy Illinois często wybierają Florydę, zwłaszcza okolice Tampy. Jednak w samym Chicago w miejsce opuszczających miasto białych i czarnych mieszkańców napływają Latynosi i Azjaci. Dane wskazują, że populacja Chicago nie zmieniła się zbytnio na przestrzeni ostatnich lat.

Okazuje się, że utrata populacji w Illinois jest wynikiem opuszczania go przez mieszkańców niezurbanizowanych terenów, małych miasteczek i wsi.

„Spadek występuje na mniej zamieszkanych obszarach, mniejszych miastach, przede wszystkim na terenach wiejskich” – mówią eksperci.

Dzieje się tak od wielu lat, a głównym czynnikiem jest zamykanie kolejnych fabryk, a tym samym utrata miejsc pracy w produkcji. Tylko od polityki władz zależy, czy ten tren można zatrzymać, a nawet go odwrócić.