Jubileusz Koła Czarna Góra
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W minioną sobotę jubileusz 25-lecia istnienia celebrowali członkowie Koła nr 64 Czarna Góra przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Z tej okazji w kościele o. cystersów w Willow Springs odprawiona została msza dziękczynna. Podczas nabożeństwa poświęcony został sztandar koła.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Podhalan. W bankiecie wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących bratnie koła i organizacje. Koło zostało założone w 1994 roku przez grupę osób z Czarnej Góry, którzy pragnęli wspomóc parafię pw. Przemienienia Pańskiego przy remoncie kościoła. Pierwszym prezesem został Andrzej Milon. Po kilkunastu latach owocnej pracy koło zawiesiło swoją działalność. Dwa lata temu zostało reaktywowane. Wybrano nowy zarząd, na którego czele już drugą kadencję stoi Grzegorz Sarna. W kwietniu odbędzie się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Organizacja liczy 76 członków. Koło w dalszym ciągu wspiera rodzinne parafie. Na wiosnę ma ruszyć przebudowa schodów przy cmentarzu parafii Przemienienia Pańskiego. Koło wesprze tę inwestycję, o czym poinformował prezes Sarna.

Obok wspomnianego już prezesa w skład zarządu wchodzą: Joanna Galarowicz, Józef Gogola i Egon Wróbel pełniący funkcje wiceprezesów. Za klubową kasę odpowiedzialna jest skarbnik Krystyna Wacław. Sekretarzem finansowym jest Aniela Wacław. Sekretarzem protokółowym jest Katarzyna Kikla, Józef Sarna jest delegatem do Zarządu Głównego ZPwAP. Funkcję marszałka pełni Emil Wacław. Poczet sztandarowy tworzą: Sławomir Buc, Józef Sarna, Marian Gogola i Wiesław Molek. Nad prawidłowością funkcjonowania koła czuwa Komisja Rewizyjna w składzie: Sylwia Wróbel, Anna Koszut i Wioletta Łukaszczyk, która przewodniczy pracy tego gremium.

W trakcie bankietu wyróżniono grupę działaczy i sponsorów. Grupa członków zarządu przygotowała i wystawiła spektakl społeczno-obyczajowy pt. „Jak to dawniej bywało w Czarnej Górze”. Sztukę napisała członkini koła Helena Wacław. Oprawę muzyczną wieczoru zapewniła kapela „Ciardasie”, a do tańca grała grupa „Siekawica”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP