Lublin i Wisconsin
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ustalenie warunków eksportu do stanu Wisconsin koncentratu z lubelskich jabłek oraz innych produktów rolnych, nawiązanie współpracy medycznej przy zwalczaniu raka oraz realizacja projektu dotyczącego ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego w USA, to najważniejsze osiągnięcia lubelskiej delegacji, która na czele z wojewodą Przemysławem Czarnkiem, uczestniczyła w czterodniowym Kongresie Gospodarczym, jaki od 11 do14 czerwca odbywał się w mieście Milwaukee.

O swoich dokonaniach członkowie delegacji mówili podczas konferencji prasowej, którą na plebanii kościoła pw. św. Ferdynanda zorganizowała Małgorzata Tys. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami obok wspomnianego już gospodarza województwa lubelskiego dzielili się: Marek Konieczny, prezes Fundacji Międzynarodowej Współpracy i prezes spółki medycznej KO-MED. Centra Kliniczne, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prof. Jacek Gołębiowski, Ryszard Woś, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz szefowie  Europejskiej Fundacji Aktywności Społecznej i przedsiębiorcy.

Podsumowując wizytę wojewoda wyraził przekonanie, że rozpoczęta rok temu współpraca pomiędzy władzami województwa lubelskiego i stanu Wisconsin nabiera rumieńców. Polsko-amerykańskie rozmowy w głównej mierze dotoczyły nawiązaniu współpracy w sferze medycznej dotyczącej badań nad walką z rakiem prowadzone przez centra badań reprezentowane ze strony polskiej przez Centra Kliniczne KO-MED. Drugą sferą były relacje handlowe ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania i promowania na rynku amerykańskim wachlarza produktów rolnych z terenu województwa lubelskiego, a szczególnie koncentratu jabłkowego. Przemysław Czarnek z dumą mówił też o projekcie ratowania polskiego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, który przy finansowym wsparciu rządu polskiego i Fundacji Międzynarodowej Współpracy jest realizowany przez prof. Jacka Gołębiowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem.

Wojewoda podkreślił duże znaczenie tego projektu dla Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy w stanie Wisconsin stanowią około 20 procent populacji i chociaż w większości nie znają języka polskiego, to jednak przywiązują bardzo duże znaczenie do swojego pochodzenia i śladów polskości na ich terenach. Takimi namacalnymi śladami są polskie ośrodku duszpasterskie, których kwerendą zajmuje się ośrodek kierowany przez prof. Jacek Gołębiowskiego i prof. Mieczysława Rybę. Naukowcy od trzech lat realizują projekt „Parafie i kościoły polskie w USA”. Polega on na szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej i opisie obiektów sakralnych.

„O parafiach wiemy już bardzo dużo, jest ich około tysiąca. Na początek wybraliśmy sobie część tego dziedzictwa. To są polskie katedry. Jest ich 56 w Stanach Zjednoczonych. Skatalogowaliśmy już 21 obiektów w Chicago. W roku ubiegłym prowadziliśmy prace badawcze na terenie Detroit, Pittsburgha, Cleveland i Buffalo. Od siódmego lipca rozpoczynamy ostatni, trzeci etap badań nad katedrami w New Jersey, Milwaukee, Wyoming i Syrakuz. Zebrany materiał jest bardzo obszerny. Czasami z jednego obiektu mamy kilka tysięcy zdjęć. Materiał ten po opracowaniu zostanie wydany w formie leksykonu w języku polskim i angielskim. Zostanie on wydany także w formie elektronicznej z załączonymi źródłami do badań. Osoby zainteresowane, dla przykładu studenci piszący prace magisterskie lub doktoranci, będą mieli dostęp do tych informacji” – powiedział prof. Jacek Gołębiowski. Jego zdaniem prowadzone prace powinny być kontynuowane w dalszym ciągu, gdyż opracowania wymagają wszystkie polskie parafie.

Badania wspiera kierowana przez Marka Koniecznego Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Inwestycji oraz Innowacji w Biznesie. „Drugą płaszczyzną obok biznesu, jaką zajmuje się nasza fundacja jest właśnie wspieranie finansowe działań ochrony kulturowego dziedzictwa polsko-amerykańskiego w USA. Stąd również poparcie dla takiego projektu, jak ten realizowany przez prof. Jacka Gołębiowskiego. Mam nadzieję, że każdy mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polak będzie czuł się częścią polonijnej historii i będzie chciał zaangażować się we wspólną realizację projektu” – powiedział prezes Konieczny.

Kongres zorganizowany pod egidą senatora Kena Skowrońskiego przez gospodarzy stanu Wisconsin był pokłosiem podobnego forum, które w październiku ubiegłego roku z udziałem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, ministrów polskiego rządu i delegacji stanu Wisconsin odbyło się w Lublinie.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak