Matura ustna w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słoneczny, zimowy poranek 27 lutego 2021 roku z pewnością pozostanie na długo w pamięci uczniów klasy XIB z Polskiej Szkoły św. Ferdynanda. Tego bowiem dnia, po gruntownych przygotowaniach, przemyśleniach, wnikliwym analizowaniu tekstów źródłowych i opracowań, przystąpili do matury ustnej.

Szkoła obchodziła niedawno jubileusz 25-lecia istnienia i od początku swojej działalności nieustannie pielęgnuje tradycję egzaminów maturalnych, które słyną z wysokiego poziomu. Nie inaczej było i w tym roku, a szerokie spektrum tematyczne zawierało zagadnienia literackie, historyczne, religijne i artystyczne.

Poprzedzone wspólną modlitwą prezentacje były ciągiem radości, dumy z polskości i wzruszeń będących udziałem zarówno maturzystów, jak i komisji pod przewodnictwem pani dyrektor Haliny Żurawski. Osiemnaścioro uczniów wykazało sią niezwykle dużą wiedzą i piękną polszczyzną. Kilka prezentacji miało oprawę w postaci pamięciowego opanowania wybranych poezji; Julia Baranek iście aktorsko recytowała wiersz ks. Jana Twardowskiego, jako dodatek do niezwykle interesującej opowieści o Fryderyku Chopinie, Paulina Łabędź przybliżyła postać Krzysztofa Baczyńskiego i doskonale zadeklamowała jego „Elegię o chłopcu polskim”, a Natalia Leśniak przypomniała wszystkim piękno Inwokacji otwierającej „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Nietypowy temat związany z osobistymi zainteresowaniami historią sztuki i zabytkami, przedstawił David Jóźwik, który przybliżył komisji problem zrabowanych i zniszczonych wskutek grabieży wojennych polskich skarbów narodowych. Podkreślił przy tym znaczenie dóbr kulturowych dla Polaków, zaznaczając, że należy konsekwentnie upominać się o zwrot utraconych zabytków, ale przede wszystkim pamiętać o podtrzymywaniu ducha patriotyzmu. Podziękował również swoim nauczycielom z polskiej szkoły za wychowanie w wartościach katolickich i narodowych.

Mateusz Zubrzycki ubarwił swą prezentację na temat Ignacego Paderewskiego i Stanisława Moniuszki przepięknym wykonaniem melodii „Pieśni wieczornej” tego ostatniego, w wersji na klarnet, na którym to instrumencie gra w Chicago Youth Symphony Orchestras.

Chlubną historię Związku Harcerstwa Polskiego dumnie i brawurowo przedstawił we własnej osobie drużynowy 2. Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki Bryan Scheffler, skądinąd laureat pierwszego miejsca w XXI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim z wierszem Juliusza Słowackiego „Słowiański Papież”. Ubrany w mundur harcerski pozdrowił na zakończenie komisję tradycyjnym „Czuwaj!”.

Marisa Martinez chórzystka „Chicagowskich Słowików” pod dyrekcją państwa Góreckich ciekawie zaprezentowała interpretację i historię kilku polskich pieśni religijnych i patriotycznych.

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie mogło zabraknąć sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego, o co zadbał Sebastian Batko, który z wielką estymą szczegółowo przedstawił tego jednego z najodważniejszych ludzi w historii świata.

Postać i znaczenie posłannictwa św. Faustyny Kowalskiej przypomniała Nicole Bobro, a o wyjątkowej postaci św. Maksymiliana Kolbego opowiedziała Klaudia Partyka. W gronie maturzystów znaleźli się również: Adam Babiarz, Jakub Baranek, Olivia Jałbrzykowski, Aleksander Kudla, Artur Kwaśnik, Maximilian Kwiatkowski, Sarah Michalec i Alex Swierzbinski. Wszystkie prezentacje były zilustrowane pokazem starannie dobranych slajdów.

Dzień matur ustnych upłynął w atmosferze powagi ze względu na prezentowane tematy, jak i spontanicznej, młodzieńczej radości przypieczętowanej osiemnastoma ocenami celującymi. Wychowawczyni klasy, pani Bozena Odee, była niezwykle dumna, kiedy wraz z panią dyrektor gratulowały maturzystom.

Życzymy im raz jeszcze takiej radości, przy której smutek zamiera, spojrzenia, które pozwala dostrzegać ukryte prawdy i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie skierują swoje serce i umysł. Jesteście ozdobą chicagowskiej Polonii!

Wychowawczyni klasy XIB Bozena Odee