----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

25 lipca 2022

Udostępnij znajomym:

Trzy czwarte młodych dorosłych, którzy dorastali w okolicach Chicago, zostało tam. W całym stanie to Rockford było głównym celem dla milenialsów, którzy zdecydowali się na wyprowadzkę i pozostanie w Illinois.

Badanie wykazało, że ponad dwie trzecie młodych dorosłych (w wieku do 26 lat) w USA mieszkało na tym samym obszarze, w którym dorastali, 80% przeniosło się na mniej niż 100 mil (161 kilometrów), a 90% zamieszkiwało mniej niż 500 mil (804 kilometry). Jak wynika z badania, odległości te były krótsze dla osób rasy czarnej i latynoskiej w porównaniu z młodymi białymi i Azjatami, a dzieci rodziców o wyższych dochodach podróżowały dalej od swoich rodzinnych miast niż dzieci mniej zamożnych rodziców.

„Dla wielu osób 'promień możliwości gospodarczych' jest dość wąski” – czytamy w raporcie.

Młoda dorosłość to okres w życiu, w którym migracja jest najwyższa w USA. W badaniu przyjrzano się prawdopodobieństwu opuszczenia przez osoby urodzone w latach 1984-1992 tak zwanej strefy dojazdów, w której dorastały. Strefy dojazdów składają się z jednego lub więcej powiatów, które odzwierciedlają lokalny rynek pracy, a w USA istnieje ponad 700 stref dojazdów do pracy.

Okazuje się, że najczęstsze miejsca docelowe młodych dorosłych koncentrowały się w pobliżu miejsca, w którym dorastali, jak wynika z badania, w którym wykorzystano spis ludności, ankiety i dane podatkowe.

Na przykład trzy czwarte ludzi, którzy dorastali w okolicach Chicago, zostało tam. Rockford było głównym miejscem docelowym dla osób, które wyprowadziły się i pozostały w Illinois, ale stanowiło tylko mniej niż 1% młodych dorosłych z Chicago. Los Angeles było głównym miejscem docelowym dla tych, którzy wyprowadzili się ze stanu, ale stanowiło to tylko 1.1% młodych dorosłych z Chicago. Więcej informacji można znaleźć na stronie: migrationpatterns

Miejsce przeprowadzki zależy od rasy

Atlanta była najpopularniejszym miejscem docelowym dla młodych czarnoskórych dorosłych wyprowadzających się ze swoich rodzinnych miast, następnie Houston i Waszyngton. Jak wynika z badania, młodzi czarnoskórzy, którzy dorastali w gospodarstwach domowych o wysokich dochodach, wielokrotnie częściej przenosili się do tych miast w ramach „nowej wielkiej migracji” niż osoby z rodzin o niskich dochodach.

Dla białych dorosłych opuszczających swoje rodzinne miasta Nowy Jork, Los Angeles, Waszyngton i Denver były najczęstszym miejscem docelowym. Los Angeles i Nowy Jork były dwoma głównymi celami podróży młodych dorosłych Azjatów i Latynosów. San Antonio i Phoenix były również popularne wśród Latynosów, podczas gdy San Francisco przemawiało także do młodych Azjatów.

Niechęć do przeprowadzek

Niechęć milenialsów do przeprowadzki zbyt daleko od miejsca dorastania, jest poparta ostatnimi badaniami pokazującymi spadek mobilności w USA dla całej populacji. W połowie ubiegłego wieku około jedna piąta mieszkańców USA, nie tylko młodych dorosłych, przeprowadzała się każdego roku. Liczba ta stale spada od lat pięćdziesiątych, z około 20% do 8.4% w zeszłym roku, ze względu na starzenie się społeczeństwa, gospodarstwa domowe o podwójnym dochodzie, które utrudniają podnoszenie się i przemieszczanie, a ostatnio pandemię - wynika z ostatniego raportu.

Ankieta Pew Research Center opublikowana w zeszłym tygodniu wykazała, że jedna czwarta dorosłych Amerykanów w wieku od 25 do 34 lat mieszkała w wielopokoleniowym gospodarstwie domowym w 2021 r., w porównaniu z 9% w 1971 roku.

jm

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----