----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Aldermani z Evanston zaaprobowali przeznaczenie 1.1 miliona dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat na wyposażenie policjantów w osobiste kamery. Zakończony pilotażowy program testujący kamery spotkał się z pozytywnymi opiniami.

Jedyne zgłoszone zastrzeżenia dotyczyły tego, aby twarze i nazwiska osób nieletnich zostały zamazane, zanim nagrania zostaną udostępnione publicznie. Zastanawiano się także nad tym, jak długo należałoby przetrzymywać pliki wideo.

Zaaprobowana pięcioletnia umowa jest zawarta z firmą Axon Enterprise, Inc., z siedzibą w Scottsdale, w Arizonie.

Zapotrzebowanie wyszło od departamentu policji w Evanston, po tym jak 11 oficerów zakończyło pilotażowy program i wydało szczegółowe recenzje na temat otrzymanego sprzętu.

"Kamery na ciele stają się normą w wyposażeniu policjantów" - powiedział szef policji w Evanston, Joseph Dugan. "Nagrania są wykorzystywane w sądzie lub wewnętrznych dochodzeniach".

Funkcjonariusze doceniają kamery i możliwość zarejestrowania wydarzeń, co okazuje się bardzo pomocne, gdy obie strony różnią się na temat tego, co się wydarzyło.

Aldermani chcieli wiedzieć, czy miasto ma wystarczającą ilość pracowników, aby obsługiwać wszystkie otrzymywane materiały wideo. Według raportu, program pilotażowy wygenerował około 3,000 filmów wideo, które zajęły około jednego terabajta pamięci.

Wally Bobkiewicz rady miasta powiedział, że już zaplanowane takie wydatki w przyszłorocznym budżecie.

Monitor