Nadwaga zwiększa zagrożenie koronawirusem
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z nowego raportu opublikowanego przez World Obesit Federation wynika, iż osoby otyłe mogą być znacznie bardziej narażone na poważne powikłania związane z Covid-19.

Raport łączy otyłość z szeregiem komplikacji zdrowotnych związanych z koronawirusem. Okazuje się, iż nadmierna masa ciała jest „drugim, co do wielkości, czynnikiem prognostycznym możliwej hospitalizacji oraz wysokim ryzykiem zgonu w przypadku osób cierpiących na Covid-19”.

Jedynie wiek stanowi czynnik wyższego ryzyka.

Raport wykazał również, że w krajach o wyższych wskaźnikach otyłości rosły również wskaźniki dotyczące Covid-19.

„Badania wykazały, iż w krajach, w których nadwaga dotyka tylko ułamek dorosłej populacji, wskaźniki zgonów z powodu Covid-19 są zazwyczaj nisze niż jedna dziesiąta poziomu obserwowanego w krajach, gdzie nadwaga dotyka większość dorosłych” – czytamy w raporcie.

Okazuje się również, że „czynniki powodujące otyłość”, w tym spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności, są związane ze śmiertelnością z powodu Covid, ponieważ dieta uboga w niezbędne składniki odżywcze może osłabiać reakcję układu odpornościowego.

Z raportu wynika, iż z 2.5 miliona zgonów z powodu Covid do końca lutego 2021 roku, 2.2 miliona miało miejsce w krajach, w których ponad połowa populacji została sklasyfikowana jako cierpiąca z powodu nadwagi.

Autorzy raportu przyznają, iż liczby nie są kompletne, a jaśniejszy obraz może wyłonić się w miarę dalszego rozwoju pandemii.

Badanie wskazuje także na związek między otyłością a innymi infekcjami wirusowymi układu oddechowego, w tym grypą i MERS.

„Populacja z nadwagą to niezdrowa populacja” – czytamy w raporcie.

Światowa Federacja ds. Otyłości, zrzeszenie naukowców i lekarzy z ponad 50 regionalnych i krajowych stowarzyszeń zajmujących się problemem otyłości, wzywa rządy i podmioty świadczące usługi zdrowotne, do zwiększenia procesu monitorowania i nadzoru przypadków otyłości oraz do opracowania „systemowych podejść” do zapobiegania i leczenia tego problemu.

jm