Nie kłóć się z klientem o maseczkę
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Centra Kontroli i Prewencji Chorób Zakaźnych wydały wytyczne dla pracowników sklepów oraz osób świadczących różnego rodzaju usługi, aby nie kłócić się z klientami, którzy odmawiają założenia maseczek.

W tym tygodniu agencja wydała nowe wytyczne, mające na celu ograniczenie przemocy w miejscu pracy, która mogłaby zostać wymierzona w pracowników podczas egzekwowania procedur bezpieczeństwa związanych z Covid-19.

Procedury, których wdrożenie zalecono firmom handlowym oraz usługowym, zgodnie z wytycznymi CDC, obejmują egzekwowanie noszenia maseczek, przestrzegania dystansu społecznego i ograniczenie liczby klientów dozwolonych w firmie w tym samym czasie.

Jednak CDC ostrzega, że pracownicy mogą być zastraszani lub atakowani za wymaganie tych środków bezpieczeństwa, opisując przypadki przemocy, krzyków, przekleństw czy ataków fizycznych na pracowników.

CDC nakreśliło szereg kroków, które mogą podjąć firmy, w tym szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla swoich pracowników, instalowanie systemów bezpieczeństwa i wyznaczenie bezpiecznych miejsc, do których pracownicy mogą się udać, jeśli poczują się zagrożeni.

Jedna z najważniejszych rad ze strony agencji brzmi: "Nie kłóć się z klientem, jeśli ci grozi lub dopuszcza się przemocy".

Wytyczne zostały opracowane po szeregu brutalnych incydentów, do których doszło w firmach w całym kraju w związku z wymogami noszenia maseczek. Na początku tego miesiąca mieszkaniec Pensylwanii został oskarżony o strzelenie do pracownika po tym, jak poproszono go o założenie maseczki w sklepie z cygarami.

W ubiegłym miesiącu duże sieci takie jak Walmart, Home Depot, CVS i inne ogłosiły, że nadal będą obsługiwać klientów, którzy odmawiają noszenia masek.

Chociaż obecnie nie obowiązuje żadne federalne prawo wymuszające noszenie maseczek, ponad 30 stanów wprowadziło własne nakazy zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Detaliści znaleźli się w trudnej sytuacji w momencie, gdy rosną obawy o to, jak chronić zdrowie pracowników, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo zagrożone reakcjami zdenerwowanych klientów, którzy nie zamierzają nosić maseczek.

JM