----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Chicago podobnie jak każda inna duża metropolia ma problem z zarządzaniem odpadami. Teraz ma się to zmienić, bo urząd miasta opublikował nową strategię przygotowaną przez Delta Institute, czyli organizację non-profit będącą jednym z liderów w tej branży.

Plan ma na celu reorganizację chicagowskiego systemu gospodarki odpadami, co pomoże zminimalizować ilość składowanych odpadów, zwiększyć ich wykorzystanie i recykling, a dzięki temu zredukować koszty. Strategia jest częścią szerszego planu Lori Lightfoot zmierzającego do ekologicznej i ekonomicznej odbudowy miasta po pandemii COVID-19. Za tymi słowami kryje się przede wszystkim stopniowe odejście od stosowania paliw kopalnych i obniżenie emisji gazów cieplarnianych - to kluczowe elementy projektu.

"Strategia stanowi dobrą okazję do podjęcia nowych i innowacyjnych działań w celu rozwiązania problemów związanych z odpadami, które mają wpływ na nasze społeczności, środowisko i gospodarkę. Z niecierpliwością czekamy na szybkie wdrożenie wielu zaleceń przedstawionych w tym raporcie…” – powiedziała burmistrz Lightfoot.

W całym projekcie znalazły się 63 zalecenia, będące w praktyce radami, a 12 z nich ma zostać potraktowanych priorytetowo i wdrożonych w latach 2021-2022. Chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Duży nacisk ma być położony na recykling odpadów dotychczas rzadko przetwarzanych, takich jak chociażby gruz budowlany. Ważnym elementem ma być również przetwarzanie żywności, aby nie była marnowana na tak olbrzymią skalę, jak teraz – w tym przypadku chodzi głównie o lokale gastronomiczne. Burmistrz zobowiązała się też do organizowania szeregu akcji edukacyjnych mających zwiększyć świadomość ekologiczną wśród mieszkańców miasta. We wdrożenie nowej strategii mają zaangażować się m.in. lokalni radni.

"Mamy prawdziwą okazję do rozwoju strategii zarządzania, która pomoże zredukować negatywny wpływ na zmiany klimatyczne w Chicago. Strategia będzie miała zarówno krótko - jak i długoterminowe skutki, a wiele z nich niesie ze sobą oszczędności i potencjał generowania dochodów dla miasta" – twierdzi radny 12. Dzielnicy, George Cardenas.

Na chwilę obecną nie są znane kwoty wdrożenia poszczególnych zaleceń zawartych w raporcie, ale zastosowanie ich zdaniem urzędników z ratusza jest niezbędne. Zgodnie z raportem tylko w 2020 roku miasto Chicago wygenerowało 4.13 mln ton odpadów.

fk

34