Nowe dokumenty tożsamości REAL ID w Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po latach opóźnień stan Illinois rozpoczyna od poniedziałku wydawanie nowych dokumentów tożsamości REAL ID, odpowiadających federalnym wymogom zawartych w ustawie z 2005 roku przyjętej w ramach walki z terroryzmem.

Biuro sekretarza stanu Jesse'ego White'a jednocześnie przypomina, że od 1 października 2020 r. mieszkańcy Illinois nie będą mogli posługiwać się obecnymi stanowymi dokumentami tożsamości (prawo jazdy i stanowe ID) wybierając się w podróż samolotami na trasach krajowych lub przy wejściu do obiektów federalnych i wojskowych. Zamiast nowych praw jazdy i ID będzie można zawsze skorzystać z amerykańskiego paszportu.

„Nie ma pośpiechu w ubieganiu się o Real ID”, powiedział Jesse White na konferencji prasowej w środę w budynku Thompson Center. Ostrzegał, że proces wydawania nowych dokumentów będzie wymagał czasu i prosił zainteresowane osoby o cierpliwość.

W przypadku ubiegania się o nowe dokumenty tożsamości (DL/ID) REAL ID, należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość (np. U.S. birth certificate, U.S. passport, employment authorization document, permanent resident card, foreign passport with an approved I-94 form), numer Social Security (SSN), dwa dokumenty potwierdzające zamieszkanie w Illinois (utility bill, rental agreement, deed/title or bank statement) oraz dokumenty na potwierdzenie zgodności podpisu (credit/debit card, canceled check or current Illinois DL/ID). Pełna lista kwalifikujących się dokumentów dostępna jest na stronie realid.ilsos.gov.

Departament Bezpieczeństwa Kraju (DHS) w ramach ustawy REAL ID Act wprowadził stanom obowiązek weryfikacji aktu urodzenia w federalnym elektronicznym systemie Electronic Verification of Vital Event. Do tej pory akt urodzenia nie był wymagany. Zamiast uwierzytelnionego odpisu aktu urodzenia będzie można przedstawić paszport USA.

"Jeśli masz paszport, masz dokument zgodny z wymogami REAL ID. Możesz nie potrzebować karty REAL ID" - powiedział Nathan Maddox, główny radca prawny w biurze Sekretarza Stanu Illinois. "Jeśli nigdy nie będziesz latać samolotem lub wchodzić na teren budynków federalnych, nie będziesz potrzebować REAL ID”.

Dowody tożsamości REAL ID zawierają wiele wbudowanych zabezpieczeń, z których większości nie można zobaczyć gołym okiem. Funkcje te mają utrudnić podrobienie tych dokumentów tożsamości. Nowe DL/ID będą oznaczone złotą gwiazdką w prawym górnym rogu. Za dokument trzeba będzie zapłacić tyle samo co obecnie: $30 dolarów za prawo jazdy (DL) i $20 kartę identyfikacyjną (ID).

Jednak w przeciwieństwie do obecnych, nie mogą być odnawiane pocztą. Nowe dokumenty nie będą też wydane w pięciu ekspresowych biurach w Chicago, Orland Park, Wheaton i Rockford.

REAL ID nie będą wydawane na miejscu tylko wysyłane pocztą z centralnej lokalizacji. Był to jeden z wymogów nowego prawa. Biuro sekretarza stanu musiało przejść na nowe oprogramowanie.

Biuro sekretarza stanu trzykrotnie zwróciło się do Departamentu Bezpieczeństwa Kraju (DHS) o przedłużenie czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Co najmniej połowa stanów wypowiedziała się przeciwko nowym przepisom. Wyrażono sprzeciw w związku z wysokimi kosztami programu Real ID, podkreślono, że jest on zagrożeniem prywatności obywateli. W 2007 roku także stanowy Kongres Illinois uchwalił podobną ustawę, ale miała ona wymiar symboliczny.

Ustawa Real ID Act, którą podpisał w maju 2005 roku prezydent George W. Bush, była konsekwencją ataków terrorystycznych z 2001 roku. W raporcie kongresowej Komisji 9/11 podkreślono, że konieczne jest wprowadzenie restrykcji dotyczących wydawania dowodów tożsamości. Powoływano się na fakt, że czterech z 19 terrorystów weszło na pokład samolotów, które porwali, używając prawa jazdy wydanego przez któryś ze stanów. Rząd federalny cztery raz opóźniał wejście w życie przepisów Real ID, które miały obowiązywać już od 2008 roku.

JT

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: