Organizacje odnoszą sukcesy, gdy mają u władzy kobiety
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Przedstawiciele Illinois twierdzą, że stan powinien robić więcej, aby wyrównać szanse kobiet. Rada pracująca nad tym zagadnieniem opublikowała swój pierwszy doroczny raport.

Juliana Statton przewodniczy Illinois Council on Women and Girls, które pracuje nad zapewnieniem kobietom większej roli przywódczej, zwiększeniem możliwości ekonomicznych i akademickich oraz pokonywaniem barier, takich jak przemoc ze względu na płeć oraz kwestie związane ze zdrowiem i opieką medyczną.

Stratton oraz inni prawodawcy twierdzą, iż bariery te uniemożliwiają kobietom osiągnięcie pełnego potencjału zarobkowego. Rada chce także wspierać kobiety i dziewczęta w zajęciu się problemami stojącymi przed ich społecznościami.

Reprezentantka Anna Moeller powiedziała, że organizacje odnoszą sukcesy, gdy mają u władzy kobiety.

„Widzimy to tutaj, w naszym Zgromadzeniiu Ogólnym, w którym kobiety zajmują się głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasz stan, od budżetu i dochodów, po ochronę konsumentów, opiekę zdrowotną, sprawy weteranów, szkolnictwo wyższe, energię i środowisko” – powiedziała Moeller.

Chociaż 51% mieszkańców Illinois to kobiety, stanowią one tylko 36% ustawodawców stanowych.

Zdrowie i opieka medyczna to jedne z głównych zagadnień, którymi zajmuje się rada. Ustawodawcy mówili o tym, co uznają za poprzednie zwycięstwa w Zgromadzeniu Ogólnym, na przykład o uczynieniu aborcji fundamentalnym prawem kobiet, a także obniżeniu kosztów insuliny dla osób ubezpieczonych.

Rada stara się również odnieść do faktu, że czarne kobiety i ich nowonarodzone dzieci częściej umierają podczas porodu niż kobiety z innych grup demograficznych. Członkowie popierają przepisy, które zwiększyłyby dostęp do opieki poporodowej oraz usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Stratton powiedziała, że chociaż stan poczynił postępy w zakresie równych szans i wyników akademickich wśród dziewcząt, kobiety nadal nie są traktowane na równi z mężczyznami w miejscach pracy.

„W 2017 roku kobiety w Illinois, które pracowały w pełnym wymiarze godzin, zarabiały 78 centów na dolara otrzymywanego przez mężczyzn na podobnych stanowiskach” – powiedziała Stratton. „Nie oczekuje się, iż będą otrzymywać równe wynagrodzenie do roku 2065”.

Stratton dodała, że dysproporcja jest jeszcze większa w przypadku kobiet czarnych i pochodzenia latynoskiego, które zarabiają odpowiednio 63 i 49 centów na dolara zarabianego przez mężczyzn.

Rada chce zachęcić dziewczęta do wejścia na lepiej płatny rynek STEAM (skrót od Science, Technology, Engineering, Arts and Math – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki). Popierają również przepisy mające na celu zwiększenie dostępu do niedrogiej opieki nad dziećmi dla kobiet pracujących i uczęszczających do szkół.

JM

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: