Pielęgniarka w każdej szkole, ale czy jest ich wystarczająco?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Podczas trwającego 11 dni strajku nauczycieli, do którego doszło ubiegłej jesieni, chicagowskie szkoły publiczne uzyskały zobowiązanie przedstawicieli dystryktu szkolnego do zatrudnienia setek dodatkowych pielęgniarek w ciągu najbliższych pięciu lat, realizując założenie, że w każdej szkole publicznej w Chicago będzie codziennie obecna jedna pielęgniarka.

Ale okręg szkolny i związek zawodowy pozostawiły otwarte pytanie dotyczące kwalifikacji pielęgniarek – co dotyczy tego, czy każda pielęgniarka jest w stanie zajmować się uczniami z przewlekłymi chorobami, jednocześnie dbając o zdrowie całej populacji szkolnej.

Teraz staje się jasne, że w większości przypadków, nie będą to dyplomowane pielęgniarki szkolne, specjalne przeszkolone do takiego rodzaju pracy.

Matt Lyons z CPS twierdzi, że problem polega na tym, iż prawie wszystkie dyplomowane pielęgniarki szkolne mają już prace i nie poszukują nowego zatrudnienia.

„Naszym celem jest, aby wprowadzić do szkół osoby najlepiej wykwalifikowane” – powiedział Lyons. „Pojawia się pytanie, w jakim stopniu jest to możliwe”.

Jednak koszty mogą okazać się ważnym czynnikiem. Gdyby dystrykt zatrudnił w pełni przeszkolone pielęgniarki szkolne, budżet na szkolną opiekę medyczną musiałby gwałtownie wzrosnąć. Średnio pielęgniarki te zarabiają prawie 85,000 rocznie, a okręg musiałby znacznie zwiększyć wydatki, aby zatrudnić jedną w każdej szkole.

Pielęgniarki te są specjalnie przygotowane do pracy w szkołach, co obejmuje udział w kursach dotyczących rozwoju dziecka, rozpoznawania problemów zdrowia psychicznego u dzieci, edukacji zdrowotnej i praw dotyczących edukacji specjalnej.

„Jest to praktyka specjalistyczna” – powiedziała Robin Adair Shannon, która prowadzi program pielęgniarstwa szkolnego na University of Illinois w Chicago. „Jest bardzo złożony. Potrzeby dzieci są bardzo złożone. Samo Illinois ma milion zasad i przepisów dotyczących opieki medycznej w szkołach. To mnóstwo różnych kwestii”.

Zamiast zatrudniać wyłącznie dyplomowane pielęgniarki szkolne, Chicago Public Schools będą nadal zatrudniać dwa rodzaje pielęgniarek o niższych kwalifikacjach (licensed practical nurses, czyli pielęgniarki po ukończeniu podstawowego kursu pielęgniarskiego, bez dyplomu oraz registered nurses – pielęgniarki dyplomowane) i zapewni im możliwość odbycia specjalnego szkolenia w celu uzyskania certyfikatu pielęgniarki szkolnej. Te pielęgniarki zarabiają średnio o 30,000 dolarów mniej niż pielęgniarki szkolne posiadające odpowiedni certyfikat.

Lyons powiedział, że okręg szkolny jest zaangażowany w działania mające na celu zatrudnienie większej ilości pielęgniarek w szkołach, nie tylko w celu realizowania umowy z Chicago Teachers Union, ale również, aby naprawić od dawna istniejący problem dotyczący tej kwestii. Przez lata okręg koncentrował się wyłącznie na przestrzeganiu prawa, które wymagało zapewnienia usług uczniom z przewlekłymi schorzeniami.

Pielęgniarki, niektóre zatrudnione na stałe, inne pracujące dla prywatnych agencji, przemieszczały się pomiędzy szkołami, sprawdzając poziom cukru we krwi, upewniając się, że dzieci przyjmują leki i zajmując się uczniami o złożonych potrzebach medycznych. Badanie przeprowadzone w ubiegłym roku wykazało, że w niektórych szkołach w ciągu tygodnia pojawiały się nawet cztery różne pielęgniarki, ale w żadnej nie było pielęgniarki zatrudnionej na stałe. Średnio w każdej szkole CPS w ciągu trzech miesięcy pojawiało się pięć różnych pielęgniarek.

„Nie chodzi nam tylko o zwiększenie liczby pielęgniarek, które mamy” – powiedział Lyons. „Chcemy zmienić obecny model opieki na taki, który zapewnia stałą opiekę w szkołach, zarówno dzieciom wymagającym specjalnej troski, jak i całej populacji szkolnej”.

Jen Johnson z Chicago Teachers Union (CTU) powiedziała, że celem jest zapewnienie pielęgniarek ze specjalistycznym przeszkoleniem we wszystkich szkołach. Dodatkowo posiadanie pracowników służby zdrowia, których uczniowie znają i darzą zaufaniem, będzie stanowić znaczną poprawę w tej kwestii.

„Oczekujemy, że za pięć lat szkoły będą wyglądać inaczej” – powiedziała Johnson. „Uczniowie nie będą musieli czekać, aby móc spotkać się z osobą dorosłą, która zapewni im opiekę, która zna ich imię i która, co mamy nadzieję osiągnąć, przebywa tam przez wszystkie pięć dni tygodnia”.

 

Niedobór pielęgniarek szkolnych?

Według Illinois State Board of Education tylko 900 dyplomowanych pielęgniarek szkolnych pracuje w szkołach w całym stanie. Illinois posiada ponad 4,100 szkół i 850 okręgów szkolnych.

Istnieje tylko 57 okręgów szkolnych, które posiadają specjalistyczną pielęgniarkę w każdej szkole – w tym Naperville School District 203 i Wheaton School District 200, każda z ponad 20 szkołami – wynika z danych stanowych.

Większość szkół nie posiada pełnoetatowej, w pełni przeszkolonej pielęgniarki szkolnej i musi uzyskać zwolnienie od stanu, aby przestrzegać wymogów prawnych, które mogą spełnić tylko dyplomowane pielęgniarki szkolne.

Z biegiem lat liczba w pełni przeszkolonych certyfikowanych pielęgniarek szkolnych w chicagowskich szkołach publicznych stale spadała. Z opracowanych danych wynika, że CPS obecnie zatrudnia 114 takich osób, w porównaniu do 160 w 2014 i 200 w 2009 roku.

Nie jest jasne, na ile spadek liczby dyplomowanych pielęgniarek szkolnych wynika z braku podaży czy też tego, że okręg szkolny redukuje personel lub nie zatrudnia dostępnych kandydatów. Niektórzy również mogą nie chcieć pracować w Chicago.

Zdobycie dyplomu pielęgniarki szkolnej nie jest łatwe. Wejście do programu wymaga średniej B i do tego roku wymagało również zaliczenia testu podstawowych umiejętności. Następnie studenci muszą zaliczyć 10 godzin pracy dyplomowej i 300 godzin pracy w terenie.

Lyons twierdzi, że koszt, wyższy nawet o 10,000 dolarów, również może stanowić barierę. Poza tym istnieje także ogólny niedobór pielęgniarek, co oznacza, że szkoły nie są jedynymi instytucjami poszukującymi pracowników.

Laurie Combe, prezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Szkolnych, powiedziała, że z własnego doświadczenia wie, iż dystrykty, które regularnie zatrudniają specjalistycznie wyszkolone pielęgniarki do pracy w szkołach, nie mają problemu ze znalezieniem kandydatów do pracy.

Combe dodała, że okręgi szkolne na przestrzeni lat ograniczały liczbę szkolnych pielęgniarek, a około jedna czwarta szkół w całym kraju nie posiada obecnie żadnej pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin.

Badania pokazują, że zatrudniania pielęgniarek szkolnych pomaga oszczędzać pieniądze, ponieważ w przeciwnym razie personel często musi się zajmować chorymi dziećmi, a nawet świadczyć usługi medyczne tym cierpiącym na choroby przewlekłe. Pielęgniarki szkolne mogą również przyczynić się do poprawy frekwencji wśród uczniów.

Shannon twierdzi, że jest wiele pielęgniarek zainteresowanych pracą w szkołach. Godziny są bardziej atrakcyjne niż w przypadku pracy w szpitalu, szczególnie dla rodziców, którzy dostosowują harmonogram pracy do zajęć szkolnych swoich dzieci. Ponadto niektórym pielęgniarkom podoba się wizja pracy z uczniami.

Jednak w ostatnich latach niewiele jej absolwentów trafiło do chicagowskich szkół publicznych. Powiedziała, że warunki pracy są ważne dla pielęgniarek szkolnych.

 

Nadzieja na przyszłość

Shannon uważa, że sposób, w jaki kandydaci patrzą na pracę w charakterze pielęgniarek szkolnych w Chicago Public Schools, może się zmienić wraz ze zmianą podejścia do tej kwestii przez władze dystryktu. I nie może się doczekać nowego rozdziału tej współpracy.

Dennis Kosuth, jeden z niewielu certyfikowanych pielęgniarzy szkolnych w szkole publicznej w Chicago, wierzy, że sytuacja ulegnie poprawie. Kosuth zrezygnował ze szpitala i rozpoczął pracę w szkole, ponieważ chciał, aby harmonogram jego pracy był zgodny ze szkolą syna i godzinami pracy żony, która jest nauczycielką w CPS.

„Jedną z ważniejszych rzeczy, których nauczyliśmy się na zajęciach, była rola, jaką pielęgniarki mogą odgrywać w szkołach, ich rola w edukowaniu uczniów w zakresie zdrowych nawyków, dbanie o bezpieczeństwo dzieci, przygotowanie ich na dalsze życie w zdrowiu” – powiedział. „Duża część certyfikacji polega na nauce o rozwoju dziecka i edukacji”.

Okręg szkolny odnosi już pierwsze sukcesy w zatrudnianiu mniej przeszkolonych pielęgniarek, w tym roku ponad 50 nowych pracowników zostało zatrudnionych w porównaniu do ubiegłego – wynika z danych CPS. Ale w dalszym ciągu jest tylko osiem certyfikowanych pielęgniarek szkolnych.

Lyons powiedział, że szanse na zatrudnienie pielęgniarek na wszystkich poziomach poprawiają się. Po pierwsze zawarta umowa zwiększa wynagrodzenie pielęgniarek niższego szczebla, co powinno uczynić tę pracę bardziej atrakcyjną. Umowa zobowiązuje również okręg szkolny do wydania 2 milionów dolarów, aby pomóc pielęgniarkom w uzyskaniu pełnego przeszkolenia do pracy w szkołach.

Linda Gibbons, która prowadzi program umożliwiający zdobycie certyfikatu pielęgniarki szkolnej, powiedziała, że 17 osób zdobyło w ubiegłym miesiącu odpowiednie certyfikaty i przeszło na lepiej płatne stanowiska.

„To nie jest łatwa praca, ponieważ jest wielu uczniów i wiele potrzeb” – powiedziała. „Ale to równocześnie bardzo satysfakcjonująca praca, ponieważ pomagasz dzieciom w zachowaniu zdrowia i uzyskaniu lepszych ocen”.

JM